کتاب صوتی و PDF ـــ 1984 ـــ جورج اورول (George Orwell)

74247-15-2012-8-44-11-PM

1984
نوشته : جورج اورول (George Orwell)

رمان ۱۹۸۴ را جورج اورول (George Orwell) در سال ۱۹۴۹ نوشت، زمانی که جنگ دوم جهانی به تازگی به اتمام رسیده بود و جهان خطر تسلیم شدن در مقابل حکومتی ظالم و دیکتاتوری را به خوبی فهمیده بود. در آن زمان جنگ سرد هنوز به معنای واقعی آغاز نشده بود و در دنیای غرب روشنفکرانی بودند که به دفاع از کمونیسم برخواسته بودند. اورول این کتاب را در واقع برای اخطار به غرب در مورد گسترش کمونیسم نوشت. اما داستان این اثر را میتوان تا حدود زیادی به شرایط حاکم بر تمام جوامع تحت سلطه ی حکومتهای استبدادی تعمیم داد. داستان در سال ۱۹۸۴ (۳۵ سال بعد از تاریخ نگارش کتاب) در شهر لندن رخ میدهد. بعد از جنگ جهانی حاکمان کشورهای قدرتمند به این نتیجه رسیده اند که اگر جهان به همین ترتیب روند افزایش ثروت را ادامه دهد ارکان جامعۀ طبقاتی به خطر افتاده و حکومتشان سرنگون خواهد شد. آنها تنها راه جلوگیری از این امر را نابود کردن ثروت تولید شده در جنگی بی پایان میبینند و…

کتاب صوتی 1984 را می توانید از لینک های زیر دانلود کنید:

 

 

 

دانلود فایل های صوتی 1984 بصورت یکجا 

 

 

اجرای متفاوت :

دانلود فایل های صوتی 1984 بخش یکم

دانلود فایل های صوتی 1984 بخش دوم

دانلود فایل های صوتی 1984 بخش سوم

دانلود فایل های صوتی 1984 بخش چهارم

دانلود فایل های صوتی 1984 بخش پنجم

دانلود فایل های PDF کتاب پ1984 به زبان فارسی 

دانلود فایل های PDF کتاب پ1984 به زبان اصلی 

avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s