دانلود کتاب صوتی و PDF _ کودکی یک رئیس _ ژان پل سارتر

photo_2017-02-07_04-43-04.jpg

کودکی یک رئیس
نویسنده : ژان پل سارتر
محمد علی سپانلو
یک رمان کوتاه یا شاید بشه گفت یک داستان کوتاه طولانی . کتاب در مورد پسری از خانواده ای ثروتمند است و سیری روان شناسانه که او طی می کند تا به یک رئیس تبدیل شود . عقاید فرویدی ، عقده های درونی ، ایده های فاشیستی ، روابط غیرنرمال و …

کتاب خوبیه در کل . یک خط سیر روان شناسی را دنبال می کنه . کوتاه هست ولی نکته های فلسفی و روحی جالبی را بیان می کنه . خوندنش ارزش داره .

قسمت زیبایی از کتاب

همیشه چیزهای دیگری هم وجود دارد .

دانلود فایل صوتی کتاب کودکی یک رئیس

avaye-buf-telegram

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s