کتاب تخت پولاد – علی دشتی – صوتی و پی دی اف

takhtep

تخت پولاد
نوشته : علی دشتی
راوی : قاسم قره داغی
تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف

( از کتب ممنوعه و منتقد مذهبی )

«تخت پولاد» که در سال ۱۳۵۴، بدون ذکر نام نویسنده، چاپ شد و در برگیرنده بحثی است بین یک مجتهد با دانشجویانش.
کتاب تصویر خیالی از مباحثه ای است میان سید محمد باقر درچه ای، با عده ای از طلبه های برگزیده خود. مباحثه بر خلاف معمول در حجره های تنگ و تاریک مدارس دینی انجام نمی گیرد، بلکه مجتهد درچه ای و طلابش به خارج شهر اصفهان می روند تا از چشم جهلا و قشریون مذهبی در امان باشند. از انسانها فقط دو طبقه در این مملکت راحت و آسوده اند. یکی طبقه حکام و دیوانیان و دیگر طبقه علما و روحانیون. این دو طبقه هیچ کار و زحمتی را متحمل نمی شوند. بهتر زندگی می کنند و بیشتر پول دارند. ورود در سلک روحانیت آسان تر است زیرا مستلزم رفتن به عتبات و چند سالی تحصیل عربی و فقه و حدیث است. همین قدر انسان چند سالی در نجف مانده، بعد شکمی بزرگ کند و عمامه ای قطور و ریشی بلند و نعلینی زرد و قبایی دراز بپوشد کافی است که محترم و معزز زندگی کند و مردم هم به او وجوهات بدهند.

کتاب را با اجرای #قاسم قره داغی بشنوید :

دانلود ا مدیا فایر:

دانلود فایل صوتی کتاب تخت پولاد بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب تخت پولاد بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب تخت پولاد بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب تخت پولاد بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب تخت پولاد بخش پنجم

دانلود فایل صوتی کتاب تخت پولاد بخش ششم

دانلود فایل صوتی کتاب تخت پولاد بخش هفتم

دانلود فایل صوتی کتاب تخت پولاد بخش هشتم

ـــــــــــ

دانلود تمامی بخش ها بصورت یکجا

ـــــــــــ

کتاب تخت پولاد در youtube

++++++

دانلود فایل pdf کتاب تخت پولاد

avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s