دانلود کتاب صوتی _ اعترافات ژنرال _ عباس قره باغی

Eterafat_jheneral_khaterat_arteshbod_gharehbaghi_www.Avayebuf.Wordpress.Com.jpg

 

اعترافات ژنرال

نویسنده : عباس قره باغی

ناشر : نشر نی

خاطرات ارتشبد عباس قره باغي مرداد و بهمن 57 – . اين خاطرات در واكاوي لايه هاي زيرين و زواياي پنهان شخصيتي حاكمان و حكومت ها نقشي منحصر به فرد دارد . گرچه در عصرانقلاب ارتباطات و انفجاراطلاعات عرصه سياست و حكومت مثل ديگر حوزه ها روشن تر و شفاف تر شده است معذالك كتب خاطرات سياستمداران كماكان در خور توجه و عنايت ويژه است .

دانلود فایل صوتی کتاب اعترافات ژنرال بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب اعترافات ژنرال بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب اعترافات ژنرال بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب اعترافات ژنرال بخش چهارم

 

85  avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s