درباره اعتصاب – لنین+ پیشگفتار مازیار رازی

1035

نویسنده :  لنین

ترجمه   مازیار رازی

راوی : متین قره داغی

معرفی کتاب

خبر های اعتصابات اخیر به ویژه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه آذر ۱۳۹۶ و پیش از آن، اعتصاب کارگران ایران ترانسفو ۴۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ما را بیاد مقدمه ای که لنین بر اعلامیه ای به مناسبت اعتصاب کارگران نساجی در روسیه اواخر ۱۸۹۹ نوشت، می اندازد:

« ۶ و ۷ نوامبر باید برای همه ما روزهای فراموش نشدنی است….. کارگران نساجی با مقاومت مستحکم خود در مقابل فشار کارفرمایان ثابت کردند که در این لحظات سخت هنوز هم مردمانی هستند که می توانند منافع مشترک مارا، بمثابه منافع طبقه کارگر، زنده نگهدارند، که کارفرمایانه محترماً هنوز موفق نشده اند که ما را برای همیشه تبدیل به بردگان بیچاره جیب های خودشان بکنندپس رفقا بیایید مستحکم و مصمم بپا خیزیم و مبارزه را تا به آخر برسانیم، و فراموش نکنیم که فقط از طریق کوشش مشترک و یکپارچه مان است که می توانیم شرایط خود را بکرسی بنشانیم

دانلود فایل پی دی اف کتاب 

دانلود فایل صوتی کتاب 

85  avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s