دانلود کتاب صوتی مگه تو مملکت شما خر نیست _ اثر عزیز نسین

photo_2017-12-13_03-21-48.jpg

 

مگه تو مملکت شما خر نیست
نویسنده :  عزیز نسین
مترجم :  ارسلان فصیحی
ناشر : انتشارات ققنوس
چاپ اول : سال ۱۳۹۵
مشتمل بر : ۲۲۳ صفحه

 

طوری که انگار دندانش درد بکند یک دستش را به صورتش گرفته بود و در حالی که سرش را به چپ و راست تکان می‌داد، وارد شد. همین طور با دست به صورتش می‌زد و مدام می‌گفت: «وای! آبرومون رفت…» می‌شناختمش، آدم مبادی آدابی بود. خیلی تعجب کردم از این که به محض ورود، بی سلام و کلامی، شروع کرد به زدن خودش و گفتنِ «وای! آبرومون رفت…» گفتم: «خوش اومدین. بفرمایین… خواهش می‌کنم بفرمایین بنشینین…»

«آبرومون رفت! پاک آبرومون رفت…!»

با خودم گفتم شاید مصیبتی سرش آمده، شاید هم سر خانواده‌اش. می‌گفت: «دیگه می‌خواستین چی بشه؟ یه خرِ گَرو به دو هزار و پونصدلیره به یارو فروختن.»

«مَحمَت نُصرَت» (1915-1995) معروف به عزیز نسین، نویسنده، مترجم و طنز نویس توانای اهل ترکیه است. بدون شک طنزنویسی یکی از مشکل‌ترین رشته‌های ادبیات جهانی است که کمتر نویسنده‌ای می‌تواند در این راستا به طور کامل موفق عمل کند اما عزیز نسین با قلم خود سال‌های زیادی علیه ظلم و استبداد نوشت و ظالمان را به سخره گرفت. او با آثار جاودانی‌اش مرزها را در هم نوردید و به نویسنده‌ای فراملیتی تبدیل شد. عزیز نسین می‌گفت: برای من هیچ حدو مرزی متصور نیست و با قلم خود در هر جای دنیا ناله‌ای از انسان‌ها بشنوم آن را به قلم خواهم کشید و به گوش همه جهانیان خواهم رساند.

 

دانلود فایل صوتی کتاب  مگه تو مملکت شما خر نیست بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب مگه تو مملکت شما خر نیست بخش دوم

 

 

85  avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s