کتاب صوتی سنت فاشیسم

 

Soanateh_Faashism_AVAYeBUF_Wordpress_Com

سنت فاشیسم

نويسنده:  جان وایس

مترجم :  عبدالمحمد طباطبائی
ناشر: هرمس
موضوع :  علوم سیاسی
تعداد صفحه : ۲۰۰
تاریخ نشر: چاپ دوم ۱۳۸۹
راوی :  اعظم صادقی

در این کتاب، زمینه و علل ظهور “فاشیسم “بررسی و تبیین می‌شود .مولف معتقد است “برای شناخت فاشیسم باید از ملاحظات مربوط به محتوای ایدئولوژیک معروف آن فراتر رفت و به مطالعه شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ویژه موجد آن پرداخت “و برپایه این مطالعه چنین نتیجه می‌گیرد که “فاشیسم به هیچ وجه مرحله نهایی لیبرالیسم نیست، بلکه واکنش گروه‌های محافظه‌کار به خطر لیبرال کردن پر شتاب نظامی “است که در آن از موقعیت ممتازی برخوردارند ;از این رو، به نظر وی، فاشیسم در مرحله نخست، تجلی دیگری از جناح راست افراطی در صحنه سیاست و بیان تازه‌ای از یک سنت فکری و عملی است که ریشه در تاریخ طولانی فرهنگ غرب (و همچنین شرق) دارد .وی این مفهوم از فاشیسم را به مثابه شکل مدرنی از سیاست راست افراطی تلقی کرده آن را “سنت فاشیسم “می‌نامد .مطالب کتاب با گاهشماری رویدادهای مرتبط با فاشیسم دوران مدرن در کشورهای ایتالیا، آلمان، مجارستان، اسپانیا و انگلستان آغاز می‌شود .آن گاه مباحث ذیل مطرح می‌گردد” :ماهیت فاشیسم”، “ایدئولوژی راست رادیکال”، “علل و کیفیت قبضه قدرت در ایتالیا و آلمان”، “عوامل و چگونگی شکست فاشیسم در اسپانیا، انگلستان و مجارستان”، “راست رادیکال در قدرت”، “فاشیست‌ها جنگ و امپریالیسم”، “گمانه‌زنی‌های پایانی .” کتاب با کتاب‌نامه منتخب شامل بحثی درباره مطالعات تطبیقی در زمینه فاشیسم بین‌المللی، به پایان می‌رسد .

 

دانلود فایل صوتی کتاب سنت فاشیسم

 

 

85  avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s