کتاب صوتی تبریز مه‌ آلود ـ محمد سعید اردوبادی

Tabrize_Mehalud_J_AVAYeBUF_Wordpress_Com.jpg

تبریز مه‌ آلود ( مجموع پنج جلد )

روایتی دیگر از انقلاب مشروطیت

نویسنده : محمد سعید اردوبادی

مترجم : سعید منیری

چاپ دوم بهار ۱۳۶۴

انتشارات : دنیا
موضوع :  رمان

 

تبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این رمان در تبریز، در شمال غرب ایران، و در طی انقلاب مشروطه در اوایل قرن بیستم اتفاق می افتد. عمده تمرکز کتاب شامل وقایع انقلاب مشروطه است و نه داستان اصلی. این رمان در اصل به آذربایجانی نوشته شده است و سپس دو بار به فارسی ترجمه شده یک بار توسط سعید منیری و پس از آن توسط رحیم ریسی نیا. در ترجمه ریسی نیا مترجم روایت داستان را با منابع معتبر تاریخی مقایسه کرده برخی از مطالب کتاب را مورد انتقاد قرار داده. به جز اغراق افراطی تاثیر انقلاب سرخ کمونیستی روسیه بقیه کتاب بیشتر با شواهد تاریخی برابری میکند.

اردوبادی همچنین تلاش و نقش معلم آمریکایی مدرسه مموریال تبریز، هوارد باسکرویل، در جنبش های آزادی بخش مردم آذربایجان ایران نادیده گرفته است. تبریز مه آلود اثر محمد سعید اردوبادی رمانی تاریخی است . این کتا ب با ترجمه زیبای سعید منیری از ترکی به فارسی برگردانده شده است . این اثر بیش از انکه جنبه رمانتیک داشته باشد دارای جنبه تاریخی است

 

دانلود فایل صوتی تبریز مه‌ آلود جلد یکم

دانلود فایل صوتی تبریز مه‌ آلود جلد دوم

دانلود فایل صوتی تبریز مه‌ آلود جلد سوم

دانلود فایل صوتی تبریز مه‌ آلود جلد چهارم

دانلود فایل صوتی تبریز مه‌ آلود جلد پنجم

 

85  avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s