کتاب صوتی تهران در بعد از ظهر

Tehran_Dar_Bad az_Zohr_AVAYeBUF_Wordpress_Com.jpg

تهران در بعد از ظهر

نويسنده:  مصطفی مستور

انتشارات : چشمه
سال نشر : 1387
تعداد صفحات : 72
تعداد : 6 عدد فایل صوتی
راوی :  نصر آزادانی
خوب برای تکمیل شدن مجموعه کتاب های آقای مستور ، رفتم سراغ اخرین اثر ایشون که هنوز چیزی از چاپ شدنش نگذشته به چاپ دوم هم رسیده . کتاب از 6 داستان کوتاه تشکیل شده است .
هیاهو در شیب بعداز ظهر : دوستان جوانی که با هم بیرون رفته ناد و الیاس صوفی مسلک از بقیه جدا شده و به دنبال عکاسی می رود .
چند روایت معتبر درباره ی بهشت : کله کدو بچه ی عقب افتاده ای است که عاشق موهای خواهرش منیژه می باشد .
تهران در بعد از ظهر : چند روایت مختلف از رابطه زنان و مردان در تهران .
چند روایت معتبر درباره ی دوزخ : دختری که ذره دره از معصومیت دور شده و مسیر زندگی اش تغییر کرده است .
چند روایت معتبر درباره ی برزخ : پسر که عاشق سوفیا و سارا شده است .
چند مسئله ی ساده : ده مسئله مختلف اجتماعی .
قسمت های زیبایی از کتاب

اشتباه اول من این بود که به تو اعتماد کردم . اشتباه دوم من این بود که عاشقت شدم . اشتباه سوم من این بود که فکر می کردم با تو خوشبخت می شم . اشتباه بعدی من این بود که تو رو صد بار بخشیدم . اشتباه هزارم من این بود که هیچ وقت خودم رو از پنجره پرت نکردم بیرون . هنوز هم دارم اشتباه می کنم که با تو حرف می زنم .

سخت تر از خودکشی اینه که خودت رو نکشی .

اتفاق تو نباید می افتاد و حالا که افتاده است من باید خود را عادت بدهم به فراموش کردن آن .

کدام عشق دلیل می خواهد ؟

دانلود فایل صوتی کتاب تهران در بعد از ظهر

85  avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s