تاریخ واقعی کمونیسم – ریموند لوتا – فایل صوتی و پی دی اف

 

2005

فرمت : فایل صوتی 🔊 و پی دی اف 📕

نام کتاب: #تاریخ_واقعی_کمونیسم

نویسنده : #ریموندلوتا

مترجم: #منیرامیری

ناشر: انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

سال انتشار: 1394

دسته‌بندی : #علوم_سیاسی

راوی : #مجيديعقوبي_نژاد

توليد مشترک :

#پرشنگ_بوک و مجله اینترنتی #آواي_بوف

تعداد فایل : 21 عدد فایل صوتی 8.9 ساعت

⛔️ #ممنوعه⛔️

معرفی

تاریخ واقعی کمونیسم عنوان کتابی است که از سوی انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) منتشر شده است. آنچه که در این کتاب می خوانید سفری پرهیجان و جذاب در تاریخ با شکوه و غرورانگیز پرولتاریای جهان در بنای یک دنیای نوین و جوامع کیفیتاً متفاوت نسبت به جوامع بورژوایی و طبقاتی است. سیری در نزدیک به 150 سال خیزش ستمکشان و زحمتکشان جهان در مسیر پرفراز و نشیبِ دست یابی به رهایی. موضوع این کتاب بررسی تاریخچه ی واقعی انقلاب ها و دولت های سوسیالیستی در موج اول انقلاب کمونیستی است، که شامل بررسی کمون پاریس (1871)، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (1917-1956) و جمهوری سوسیالیستی خلق چین (1949-1976) است. سفری با سرِ بلند از افتخار و چشمانی هوشیار و رویکردی علمی، انتقادی و جسورانه در دیدن اشتباهات و خطاها و کند و کاو در علل شکست دولت های سوسیالیستی در قرن بیستم. این کتاب بخشی از پژوهش بسیار گسترده تر ریموند لوتا در مورد تاریخ کمونیسم است. او در این کتاب از دریچه ی سنتزنوین کمونیسم که توسط باب آواکیان تدوین شده است، این تاریخ و حقایق آن را به طور ساده و نافذ بیان کرده و بررسی می کند.
ریموند لوتا اقتصاددان و تاریخ پژوه عضو حزب کمونیست انقلابی آمریکا (RCP) است که تاکنون چندین کتاب مهم و ده ها مقاله علمی و پژوهشی درباره اقتصاد سیاسی مارکسیستی، اقتصاد سوسیالیستی، تاریخ آمریکا و مسائل بین المللی تألیف یا جمع آوری کرده است. لوتا برای ترویج بیشتر سنتز نوین و همچنین برای مقابله با کارزار ضد کمونیستی ای که در ایالات متحده وجود دارد، طی سال های اخیر تورهای سخنرانی در دانشگاه های مختلف آمریکا و با موضوع تاریخ جنبش کمونیستی برگزار کرده است.
کتاب شامل دو بخش است. بخش اول، متن پیاده شده ی سلسله مصاحبه ها و گفتگوهایی است که لوتا در سال 2014 با تعدادی از جوانان و روشنفکران و پژوهشگران به صورت اینترنتی انجام داد و طی آن به سوالات و پرسش های آنان در مورد دور اول انقلاب های کمونیستی پاسخ گفت. این مصاحبه با عنوان «همه آنچه شما درباره تاریخ انقلاب کمونیستی و راه واقعی رهایی فکر می کنید می دانید، غلط است، در واقع شما هیچ نمی دانید» در نشریه انقلاب ارگان حزب کمونیست انقلابی آمریکا، شماره 323، 24 نوامبر 2014 به چاپ رسید و کمی بعد به صورت یک کتاب مجزا انتشار یافت. بخش هایی از این مصاحبه پیشتر در نشریه آتش و در بخش «واقعیت کمونیسم چیست؟» ترجمه و انتشار یافته بود. آنچه در این کتاب خواهید خواند کل متن ترجمه شده ی مصاحبه است. اما بخش دوم عبارت است از سلسله مقالاتی که لوتا در طول سال های 2005 و 2006 نوشت و با عنوان «سوسیالیسم میلیون ها بار بهتر از سرمایه داری است و کمونیسم، جهانی از آن هم بهتر است» در شماره های مختلف نشریه انقلاب منتشر می شد. این مجموعه شامل 16 بخش است که 13 قسمت آن در فاصله سال های 1384 تا 1386 در شماره های مختلف نشریه حقیقت ارگان حزب کمونیست ایران (م. ل. م) ترجمه و انتشار یافته بود. در کتاب حاضر سه بخش باقی مانده ی آن نیز ترجمه شده است.
خواندن این کتاب و برگزاری جلسات بحث و بررسی پیرامون محتوای آن و سنتز نوین کمونیسم زمینه ی مناسب و عاجل از کار تبلیغ و ترویج کمونیستی برای کلیه ی رهروان راه رهایی بخش کمونیسم است.

ترجمه و انتشار کتاب تاریخ واقعی کمونیسم در شرایطی که یک صنعت جهانی جعل تاریخ و مخدوش کردن چهره ی واقعی دولت ها و انقلاب های پرولتری و سوسیالیستی از سوی ایدئولوگ ها و مبلغین و مدافعین نظام سرمایه داری در سطح جهانی و در داخل ایران جریان دارد، از جهات متعدد ادای یک وظیفه ی عاجل و ضروری در وضعیت فعلی مبارزه طبقاتی در ایران و موقعیت جنبش کمونیستی در سطح داخلی و بین المللی است.

دانلود فایل صوتی کتاب به صورت یکجا

pdfدانلود کتاب بصورت 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s