ناپلئون

_Napoleon_AVAYeBUF_Wordpress_Com
فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊

نام کتاب :  ناپلئون

دسته‌بندی: سرگذشت

نویسنده : فیلیکس مارکام

مترجم : سهیل سمی

انتشارات : ثالث

تعداد صفحات: 321

تعداد فایل : 28  عدد فایل صوتی 14.10  ساعت

راوی : زهرا محمدی

 

انتشارات ثالث منتشر کرد: کم و بیش یه مدت بیست سال زندگی و اعمال ناپلئون و تاریخ اروپا مترادف و هم معنا بوده اند.این کتاب بررسی این زندگی موثر و فراموش ناشدنی است.نویسنده با معرفی و تشریح نیروهای له و علیه ناپلئون عمق اثر گذاری او را ترسیم میکند و با تحلیل نبردهای سال 1796 و واترلو بارزترین نمونه های استراتژی ناپلئون را معرفی مینماید تا هرچه بهتر شخصیتی را دریابیم که در همراهی نبوغ نظامی و فعالیت سیاسی در جهان یگانه بوده است.

 

دانلود فایل صوتی کتاب ناپلئون بصورت زیپ شده

85  avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s