از ارسطو تا گودل

_Aaz_Arastoo_Ta_Godel_AVAYeBUF_Wordpress_Com

 

فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊

نام کتاب : از ارسطو تا گودل

دسته‌بندی: فلسفه

نویسنده : ضیاء موحد

انتشارات :  هرمس

تعداد صفحات : 272

سال چاپ: 1392

تعداد فایل : 26 عدد فایل صوتی 8.30 ساعت

راوی : مونا صباغی

 
مقالات این مجموعه، برگزیده ای است از نوشته های فلسفی _ منطقی “ضیاء موحد” که در قالب چهار بخش تدوین شده است : 1_ فلسفه منطق و زبان، 2 _ نقد منطق سنتی، 3 _ معرفی دو فیلسوف قرن بیستم (“ای .جی . ایر” و “ویلارد وَن اورمن کواین”)، 4 _ فلسفه ریاضی (“مسئله پیوستار کانتور چیست ؟ کورت گودل” و “صدق ریاضی پال بنا سراف”. “مقاله های بخش اول، بیشتر جنبه توضیحی و تعلیمی دارند. مقاله “مفهوم صورت در منطق جدید” نقدی است بر پیشنهادی از مرحوم دکتر حائری یزدی که قضیه های جزئی را هم به قیاس قضیه های کلی تاویل به شرطی کرده بودند… در این مقاله نقص این تاویل و ایرادهای آن به تفصیل شرح داده شده است….”.

دانلود فایل های صوتی کتاب بصورت یکجا در یک فایل زیپ شده

🔊

 

 

85  avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s