باورهای عامیانه مردم ایران

_Bawarhaie_Amianehe_Mardome_Iran_AVAYeBUF_Wordpress_Com

فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊

نام کتاب : باورهای عامیانه مردم ایران

نویسنده : حسن ذوالفقاری با همکاری علی اکبر شیری

ناشر: چشمه

تعداد صفحات : 1163

دسته بندی : نقد ادبی ،علوم اجتماعی

سال انتشار : 1394

تعداد فایل : 189 عدد فایل صوتی 95.50 ساعت

راوی : مرضیه زمانی

 

انتشارات چشمه منتشر کرد: باورهای عامیانه مردم ایران:باورها بنیادی ترین مبانی جهان بینی انسان را در خود دارد،با تحول باورها،فرهنگ نیز گرایش و سمت و سوی دیگری به خود میگیرد؛بنابراین با شناخت تحولات رخ داده در باورهای اقوام،به فرهنگ آن قوم میتوان پی برد.این شناخت ما را به دیگر تحولات اجتماعی،اعتقادی،سیاسی و فکری رهنمون خواهد کرد.این پژوهش با توجه به چنین ضروراتی انجام شد،یکجا کردن باورهای مشترک قومی راه مطالعه را بر ما آسان و امکان مطالعات تطبیقی را ممکن می سازد.کتاب شامل 650 مدخل و یازده هزار باور و بسامد رواج آن در مناطق مختلف ایران است.مولف کوشیده تا آنجا که ممکن باشد بازتاب باورهای عامه را در شعر شاعران،امثال فارسی،سفرنامه ها،متون ادبی،خواب نامه ها و تمامی آثار مربوط به فرهنگ مردم جسن و جو کند و نشان دهد.همچنین ذیل هر عنوان با دسته بندی و طبقه ها باورها کوشیده نظمی منطقی به باورهای هر مدخل دهد.برای نشان دادن گستره جغرافیایی باورها و منطقه رخداد آن نام شهر یا منطقه آمده است.منابع این کتاب شامل بیش از هزار کتاب و مقاله و پایان نامه است.

 

 

دانلود فایل های صوتی کتاب بصورت یکجا در یک فایل زیپ شده

🔊

 

 

85  avaye-buf-telegram

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s