ایران در اوایل عهد ایلخانان (رنسانس ایرانی) نویسنده : جرج لین

_Iran_Dar_Avaieleh_Adeh_Ilkhanan_AVAYeBUF_Wordpress_Com.jpg

 

فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊

نام کتاب : ایران در اوایل عهد ایلخانان (  رنسانس ایرانی  )

دسته‌بندی : ایران ، تاریخ ایران باستان ، علوم جغرافی و  اجتماعی و سیاسی 

نویسنده : جرج لین

مترجم : ابوالفضل رضوی

سال نشر : 1389

انتشارات : امیرکبیر

تعداد صفحات :  472

تعداد فایل : 49  عدد فایل صوتی 24.21  ساعت

راوی : اعظم زرنوشه

 

در کتاب حاضر که رسالة دکترای «جرج لین» است، دگرگونیهای جامعة ایران در دهه های آغازین حکومت ایلخانان، به ویژه دوره ای که مصادف با ترقی خاندان جوینی است، بررسی میشود. در قرن هفتم ه.، عصری که اصطلاحاً «دورة فاجعه» نامیده میشد، ایران به عنوان یک کانون فکری و فرهنگی در سطح منطقه ظاهر شد و نقش سیاسی پررنگی را در غرب آسیا بر عهده گرفت. در پی غارتگری اسلاف هلاکو، ورود وی به ایران نه به عنوان یک فاتح، بلکه به عنوان یک منجی قلمداد شد. در اوایل عهد ایلخانان حیات فرهنگی و ادبی ایران دچار تحول اساسی شد و نوعی نوزایی را از سر گذراند که در این کتاب با عنوان «رنسانس» از آن یاد میشود. همچنین در کتاب، با نگاهی انتقادی تاریخ سه حکومت «سلغوریانِ شیرازا»، «آل کرتِ هرات» و «قراختاییان کرمان»، بررسی میشود. در پایان نیز میراث هلاکوخان در ایجاد یک حکومت ایرانی مغولی با یک رویکرد تاریخی مورد مطالعه قرار میگیرد.

 

 

دانلود فایل های صوتی کتاب بصورت یکجا در یک فایل زیپ شده

🔊

 

 

85  avaye-buf-telegram

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s