من از چنگال استالین فرار کردم | سرگذشت پناهندگان قفقازی | نویسنده شامیل جوانشیر  

_Man_Az_Changale_Estalin_Farar_Kardam_AVAYeBUF_Wordpress_Com.jpg

فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊  

نام کتاب : من از چنگال استالین فرار کردم گوشه ای از سرگذشت پناهندگان قفقازی در ایران (1323 – 1300 شمسی)

دسته‌بندی :  تاریخ ، تاریخ معاصر ،تاریخ ایران و جهان ،خاطرات و سفرنامه‌ها ، شوروی ، استالین ، گوشه ای از سرگذشت پناهندگان قفقازی در ایران (1323 – 1300 شمسی)

نویسنده : شامیل جوانشیر  

ناشر : شیرازه

  چاپ  دوم  : 1392

تعداد صفحات : 184

تعداد فایل : 13 عدد فایل صوتی به مدت 5.57 ساعت

راوی : ملیحه عجم

در سال های بین دو جنگ اول و دوم جهانی که با دوره اوج ترور و وحشت در اتحاد جماهیر شوروی توام بود، تعداد زیادی از مردمان قفقاز در واکنش به این وضیعت راه تبعید و مهاجرت را در پیش گرفتند؛ سرگذشت شامیل جوانشیر که همراه با گروه هایی دیگر از هم میهنانش در آن سال ها به ایران پناهنده شدند، به گونه ای که در این اثر بررسی ثبت تاریخی شده است خود گوشه هایی از این تجربه را بیان می کند.
“من از چنگال استالین فرار کردم” عنوان سلسله مقالاتی است که در فاصله 16 مرداد تا 16 بهمن 1332 در هفته نامه تهران مصور (شماره های 547-521) و در چهارچوب تبلیغات ضدکمونیستی آن ایام که این نشریه یکی از پایه های مهمش را تشکیل می داد، منتشر شد.
در ترتیب تولید انتشار این سلسله مقالات در هفته نامه تهران مصور سرآغاز بحث از شرح حال این گروه دوم – “آنهایی که از چنگ استالین فرار نکردند” – شروع شده بود و در انتها نوبت به بخش اصلی ماجرا، یعنی سرگذشت شامیل جوانشیر می رسید که در بازچاپ آنها به دلیل اهمیت بحث این ترتیب تغییر یافت.

دانلود  کتاب بصورت یکجا در یک فایل زیپ شده

🔊

لینک کتاب در یوتیوب

85  avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s