پارادایم‌شناسی علوم انسانی – برایان فی

_Paradaim_Shenasie_Olume_Ensani_AVAYeBUF_Wordpress_Com

 

فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊  

کتاب : پارادایم‌شناسی علوم انسانی

نویسنده : برایان فی

ترجمه  : مرتضی مردیها

سال چاپ  : 1383

ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی

تعداد صفحات : 343

تعداد فایل :   34  عدد فایل صوتی به مدت  17.23  ساعت

راوی : ماندانا مهرورز

دسته‌بندی : علوم اجتماعی فلسفه ، چندفرهنگی ، فلسفه ،  علوم انسانی ، انتقاد ، روانشناسی ، پارادایم‌شناسی ، علوم اجتماعی و سیاسی ، جامعه مدنی

 

نویسنده در این کتاب، به بررسی فلسفة علوم اجتماعی به شیوة چندفرهنگ‌گرایی پرداخته است. در راستای تبیین موضوع، هر فصل از کتاب با طرح یک سوال فلسفی از تجربه‌های الگوی چندفرهنگی همچون معنای شناخت دیگری؛ معنای خود و روابط این خود با دیگران؛ معنای طبیعت جامعه و فرهنگ انسانی آغاز می‌شود و سپس در هر فصل آموزه‌هایی چون: خودآیینی؛ کل‌گرایی؛ تفسیرگرایی؛ عینیت‌گرایی و نیت‌گرایی مطرح می‌شوند که به آن سئوال‌ها پاسخ دهند. در واقع هدف کتاب عمق بخشیدن و روح دادن به گفت‌گوهای مربوط به طبیعت تحقیق اجتماعی است، اما ورای این منظور، این کتاب به دنبال ارائة نگرشی است که با ملازمات دنیای چندفرهنگی تطابق بهتری داشته باشد.

 

دانلود  کتاب بصورت یکجا در یک فایل زیپ شده

🔊

 

لینک کتاب در یوتیوب

 

85  avaye-buf-telegram

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s