پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت: دوره یکم و دوم مجلس شورای ملی – منصوره اتحادیه

_Peydayesh_Va_Tahavole_Ahzabe_Siasi_Mashrotiat_AVAYeBUF_Wordpress_Com.jpg

فرمت کتاب : فایل صوتی 🎼🎧🎤

کتاب :  پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت: دوره یکم و دوم مجلس شورای ملی

(نویسنده : منصوره اتحادیه (نظام‌مافی

ویرایش : مصطفی زمانی نیا

راوی : معصومه احمد پور

انتشارات : کتاب سیامک

چاپ : 1381

تعداد صفحات: 536

تعداد فایل : 41 عدد فایل صوتی به مدت 20 ساعت و 59 دقیقه

دسته‌بندی : ایران ، تاریخ ایران معاصر ، تاریخ پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت، مجلس شورای ملی

 

کتاب مطالعه ای است راجع به احزاب سیاسی ایران در سالهای 1324 تا 1330 ه ق (1906-1911 م ل). این ازحزاب در مجلس اول به آهستگی پدید آمدند و در مجلس دوم رشد و نمو کردند. در بخش اول تحلیلی از انجمنهای قبل از انقلاب مشروطیت بعمل آمده است که عبارت اند از انجمنهای مخفی و ملی و کمیته انقلاب که منشعب از انجمن ملی بود و با اجتماعیون عامیون یا احزاب سوسیال دموکرات قفقاز مرتبط بود. سپس بحثی از قانون اساسی و قانون انتخابات و تقسیم بندی طبقات اجتماعی در مجلس شده است. این طبقات شش گانه زمینه ای مساعد برای رشد احزاب نبودند. اساس دسته های میانه رو و تندرو که در مجلس به وجود آمدند در اینجا به نام معتدل و آزادیخواه خوانده شده اند. این تقسیم بندی و تفاوت مواضع سیاسی-اجتماعی، بیشتر ناشی از اختلافی ایدئولوژیک بود، تا برخاستن از طبقه خاص. سپس از رابطه خصمانه شاه با مجلس و آزادیخواهان سخن به میان می آید. به رشد انجمنهای سیاسی این دوره نیز، بخصوص به انجمنهای تندرو که در ارتباط با آزادیخواهان مجلس موجب برانگیختن دشمنی شاه و برانداختن مجلس گردیند توجه شده است.
بخش دوم کتاب مربوط است به مجلس دوم و تحول احزاب پس از استبداد صغیر. برنامه های احزابی که در مجلس بوجود آمدند مورد بحث قرار گرفته است. مهمترین این احزاب دموکراتها و اعتدالیون بودند که از دسته های آزادیخواهان و معتدلهای مجلس اول منشعب شده بودند. هیچ یک از احزاب این دوره دارای اکثریتی نبودند و از این رو دولتهایی که سرکار می آمدند اغلبشان ناتوان بودند

 

 

دانلود کتاب بصورت یکجا از سایت

کمک به فعالی های گسترده تر از طریق خرید کتاب ها

کمک به فعالیت های گسترده تر از طریق خرید کتاب ها 

لیست کتاب های قسمت فروش به مرور اضافه خواهند شد

لطفا با خرید کتاب های انتشارات آوای بوف از ما برای تولید و پخش کتاب های رایگان بیشتر حمایت کنید :

کتابهای  آوای بوف در گوگل پلی  AVAYEBUFGOOGLE
کتابهای  آوای بوف در گوگل پلی  

ــــــــــــ


amazon
خرید مجموعه کتاب های ما از سایت آمازون برای کمک به گسترش فعالیت ها

ــــــــــــ

Google-Play_New-Logos2_books-1

خرید مجموعه کتاب های ما از گوگل پلی  برای کمک به گسترش فعالیت ها

ــــــــــــ

lulu_logo_retina
خرید مجموعه کتاب های ما از سایت لولو برای کمک به گسترش فعالیت ها

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s