نام کتاب صوتی و پی دی اف و ما انکار خدای شان بودیم

MAeNKAEeKHODA_AVAYeBUF-com

فرمت کتاب : فایل صوتی 🎼💽📕و پی دی اف📕📔📚

کتاب : #و_ما_انکار_خدای_شان_بودیم

خاطرات آناهیتا رحمانی، اشرف غیاثی، ستاره کیانوش، سوسن گلمحمدی و منیره حقیقت خواه از زندانهای ج.اسلامی در دهه 60

ناشر: حزب کمونیست ایران ( م. ل. م )

تعداد صفحات : 256

سال انتشار : چاپ اول تابستان 1396 – آلمان

تعداد فایل : 23 عدد فایل صوتی به مدت 10 ساعت و 20 دقیقه

با همکاری حزب کمونیست ایران ( م ل م )

موضوع ؛ #مصاحبه #خاطرات #تاریخ_معاصر
🚫 #کتاب_ممنوعه ⛔️

کتاب با عنوان فرعی: زن در زندان های جمهوری اسلامی گفتگو یی دارد با آناهیتا رحمانی، اشرف غیاثی، ستاره کیانوش، سوسن گلمحمدی و منیره حقیقت خواه .

روش کار ر تهیۀ این کتاب طرح پنج سوال مشترک و اساسی از از این زندانیان دهه 60 است و بحث عموماً حول تشریح و توضیح این سوال ها پیش می رود.
سوال های پنج گانۀ مشترک عبارت بودند از:
1 – چرا در زندان های جمهوری اسلامی در دهۀ 60 شاهد تعداد زیادی زن زندانی سیاسی بودیم؟ چه روندهای تاریخی و اجتماعی به شکل گیری تعداد بالای زنان مبارز سیاسی پا داد و چرا جمهوری اسلامی با زنان و زنان سیاسی تا این حد آنتاگونیستی و کینه ورزانه برخورد کرد؟
2 – چرا مقولۀ زندان های جمهوری اسلامی را از منظر و زاویۀ مسالۀ زنان و زنان زندانی سیاسی باید به طور خاص مورد بررسی و بحث قرار داد؟
3 -در زندان جمهوری اسلامی از چه فاکتورهایی به عنوان اهرم های جنسیتی، برای سرکوب زنان استفاده می شد؟
4 – زندگی پس از بیرون آمدن از زندان چگونه بود و مسالۀ سرکوب زن پس از زندان چگونه ادامه یافت؟
5 – نسبت کمونیسم و جنبش کمونیستی که امروز برای آن مبارزه می کنید، با مسالۀ زنان و جنبش رهایی زنان چیست؟
نوشتن و ثبت خاطرات زندانیان سیاسی از زندان های جمهوری اسالمی در دهۀ 60، رویداد مثبتی در عرصۀ سیاسی و تاریخ نویسی طی سال های اخیر است. مدت ها است که به همت حافظه و قلمِ زندانیان سیاسیِ عمدتاً در تبعید و به لطف شبکۀ جهانی اینترنت، آثار مختلفی با موضوع خاطرات زندان نوشته شده است که هر کدام به درجه ای کوشیده اند پرتویی بر تاریکخانۀ عملکرد و کارنامۀ جمهوری اسلامی در زندان هایش بتابانند. آوای بوف : مهمترین پشتوانۀ سیاسی نهضت خاطره نویسی زندانیان سابق، جنبش مبارزاتی بود که احزاب و سازمان های سیاسی ایرانی در تبعید، روشنفکران و پژوهشگران مستقل مترقی و انقلابی و خانواده های زندانیان سیاسی در داخل و خارج از کشور به راه انداختند. جنبشی که برای افشای عملکرد جمهوری اسالمی در زندان ها و قتلگاه های دهۀ 60 با شعار استراتژیک «نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم» به راه افتاد. این جنبش به مصاف دستگاه عریض و طویل امنیتی و رسانه ای رفت که به هر وسیله ای می کوشید هرَرد و نشانی از آنچه در زندان هایش بر سر مردم آورده بود را سانسور کند تا مبادا آگاهی و تصویری از دهۀ خونین 60 در خاطره و حافظۀ جمعیِ جامعۀ ایران شکل بگیرد. ماحصل تالش نهضت خاطره نویسی تاکنون، سرآغاز حرکتِ پایان بخشیدن به عصرِ بی خبری از زندان های جمهوری اسالمی در سطح جامعۀ ایران است.

 

لینک کتاب در تلگرام 

 دانلود کتاب بصورت یکجا در یک فایل زیپ شده

 

دانلود  کتاب بصورت پی دی اف

کمک به فعالیت های گسترده تر از طریق خرید کتاب ها

لیست کتاب های قسمت فروش به مرور اضافه خواهند شد

لطفا با خرید کتاب های انتشارات آوای بوف از ما برای تولید و پخش کتاب های رایگان بیشتر حمایت کنید :

کتابهای  آوای بوف در گوگل پلی  AVAYEBUFGOOGLE
کتابهای  آوای بوف در گوگل پلی  

ــــــــــــــ

Google-Play_New-Logos2_books-1

خرید مجموعه کتاب های ما از گوگل پلی  برای کمک به گسترش فعالیت ها

ــــــــــــ

lulu_logo_retina
خرید مجموعه کتاب های ما از سایت لولو برای کمک به گسترش فعالیت ها

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s