دانلود مجموعه آثار سیاوش اوستا (حسن عباسی)

مباحث و نوشته های زیادی در باب شخصیت و تفکرات آقای سیاوش اوستا هست ولی ما در اینجا به دور ار این گفته ها کتاب های ایشان را آورده ایم بنا بر قانون نانوشته ی هر کتابی را باید خواند و نقد کرد…

 

awesta-7000-sal-tamadon_www-AVAYEBUF-wordpress-com

دانلود کتاب آیین اوستا از سیاوش اوستا  (حسن عباسی)

az-mitra-ta-mohammad_www-AVAYEBUF-wordpress-com1

از میترا تا محمد – حسن عباسی/سیاوش اوستا

dindari-va-kheradgarai_www-AVAYEBUF-wordpress-com

دینداری و خرد گرایی – سیاوش اوستا

 

farib-bozorg-gharn-ma_www-AVAYEBUF-wordpress-com

دانلود کتاب “فریب بزرگ قرن ما” نوشته “سیاوش اوستا” (حسن عباسی)

 

ghoran-sorodei-be-sabke-parsi_www-AVAYEBUF-wordpress-com

دانلود کتاب “قرآن سروده ای به سبک پارسی” نوشته “سیاوش اوستا” (حسن عباسی)

 

khayyam_s-avesta_coverwww-AVAYEBUF-wordpress-com

کتاب «خیام و این جهان فرسوده»

khoda-ra-dar-khab-didam_www-AVAYEBUF-wordpress-com

دانلود کتاب “خدا را در خواب دیدم زار زار گریه می کرد” نوشته “سیاوش اوستا” (حسن عباسی)

man-ba-khoda-raghsidam_s-avesta_coverwww-AVAYEBUF-wordpress-com

کتاب «من با خدا رقصیدم» نوشته «سیاوش اوستا»

sazmane-jasoosi-allah_s-avesta_coverwww-AVAYEBUF-wordpress-com

کتاب «سازمان جاسوسی الله» نوشته «سیاوش اوستا»

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s