دانلود کتاب صوتی و PDF _ سالهای ابری _ علی اشرف درویشیان

salhaaye_abr_www-avayebuf-wordpress-comسالهای ابری
نویسنده : علی اشرف درویشیان
علی اشرف درویشیان در داستان هایش به مردم فرودست می پردازد . همچنین بسیاری از داستان های درویشیان بخش هایی از زندگی اجتماعی خودش را به تصویر می کشد . علی اشرف درویشیان آغاز آشنایی خود با قصه و قصه گویی را از سنین کودکی و از طریق داستان های مادربزرگ و پدرش عنوان می کند و همچنین فضای فرهنگی ابتدای دهۀ سی خورشیدی را در بارور شدن ذهنیت خود مؤثر می داند . علی اشرف درویشیان نخستین داستان خود را که هرگز منتشر نشد در زندان دیزل آباد کرمانشاه نگارش کرد . علی اشرف درویشیان در آثارش به شاگردان خود و نیز محیط فقرزدۀ شهر کرمانشاه و روستاهای اطراف آن می پردازد و بسیاری از ناملایمات و محرومیت های مردم را بیان می کند . درویشیان می گوید پس از مرگ صمد بهرنگی در سال ۱۳۴۸ ، کوشیده تا راه او را ادامه بدهد .

فرازهایی از کتاب

۱. بی بی جان: شوهر اولم یعنی پدر اصلی مادر تو راننده است. اهل عراق از کاظمین که می آمد برود تهران در کرماشان )کرمانشاه) مرا دید و گرفت.
شریف: با تله تو را گرفت، بی بی جان؟
بی بی جان: نه جانم. تله اش کجا بود. مرا گرفت یعنی با من عروسی کرد. (ص ۳۴)

۲. همه چیز از باریکی پاره می شود، ظلم از کلفتی. (ص ۴۶)

۳. نمی دانم این سیم نما به چه دردی می خورد. می شود نان؟ می شود آب؟ می شود نان خورشت؟ چه فایده دارد آخر؟ همه اش دروغ. همه اش کلک. یک تله تازه برای خالی کردن جیب ما آدم های بدبخت. چقدر هم زود گول می خوریم. آرتیسه دختره را بغل زده و رئیس دزدها را دنبال می کند. آن وقت بیا و تماشا کن. مردم چه چپی (دستی) می زنند. چه هورایی می کشند. آخر بدبخت یکی نیست وقتی تو پول از جیب درمی آوری و بلیط می خری برات چپ بزند. چقدر خری. انگریز برای جیب تو هر ساعت نقشه می کشد. تا کی الواتی! (ص ۵۱)

۴. بابا بوچان: … تو را به خدا ننگی بالاتر از این هست که دو تا ته استکان (عینک) روی دماغ ات بگذاری. عین بایه غش. (عین جغد) (ص ۵۳)

۵. صاحب منصب گربه عمو الفت بود. یک گربه نر حسابی. دمش بلند تر از حد معمول. وقتی می نشست دم خود را مثل شوشکه (شمشیر) افسرها کنار خود می گذاشت هر وقت کاری داشتیم و نمی توانستیم به بازار برویم پول و دستمال گره بسته را به گردن صاحب منصب می بستیم و او می رفت در دکانِ خالو یاورِ قصاب. خالو یاور پول را از دستمال در می آورد. گوشت در دستمال می پیچید و صاحب منصب دستمال را به دندان می گرفت و به خانه می آورد! (ص ۶۲ و ۶۳)

۶. خُرخُر بابام تمام شده، اما دندان قروچه لطیف تاریکی را تکه تکه می کند. ( جمله جالب – نخ نما) (ص ۱۴۰)

۷. انسان اگر در پیری پلو خوردن یاد بگیرد لقمه را به گوشش می گذارد. هر چیز را از کودکی باید آموخت نه در پیری. (ص ۴۷۴)

۸. برای هیچ کس از سوراخ اتاق نیفتاده پائین. باید سعی و کوشش کرد. تو هم خودت را بخاران و تکانی بده. با شیر داغ دهنت سوخته حالا به دوغ هم پف می کنی. ترسو نباش… (ص ۴۸۷)

۹. دلهره شنبه در دلم است آن همه مشق و جدول ضرب و معلم نامهربان که مساله هایی سخت می گوید. از تاجرهای فرش فروش، روغن فروش و پارچه فروش. هیچ وقت نمی گوید حمالی بود که فلان مقدار بار برداشت. زن رختشویی بود که روزی چند تشت رخت می شست. همیشه می گوید تاجری بود که … روغن فروشی بود که … آهن فروشی بود که … برنج و گندم فروشی بود که … اگر از بیچاره ها مساله بگوید ساده تر است. چون بیچاره ها پول و دارایی شان کم است و مساله شان زود حل می شود. ما چه گناهی کرده ایم که پول به کاغذ و مداد بدهیم و سود و زیان پولدارها را مفتکی براشان حل بکنیم. (ص ۶۰۶)

 

دانلود فایل PDF کتاب سالهای ابری جلد یکم و دوم

دانلود فایل PDF کتاب سالهای ابری جلد سوم و چهارم

 

جلد یکم

دانلود فایل صوتی کتاب سالهای ابری جلد یکم بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب  سالهای ابری جلد یکم بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب  سالهای ابری جلد یکم بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب سالهای ابری جلد یکم بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب سالهای ابری جلد یکم بخش پنجم

جلد دوم

دانلود فایل صوتی کتاب سالهای ابری جلد دوم بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب سالهای ابری جلد دومبخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب سالهای ابری جلد دوم بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب  سالهای ابری جلد دوم بخش چهارم

 

جلد سوم

دانلود فایل صوتی کتاب سالهای ابری جلد سوم بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب سالهای ابری جلد سوم بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب سالهای ابری جلد سوم بخش سوم

 

جلد چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب سالهای ابری جلد چهارم بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب سالهای ابری جلد چهارم بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب سالهای ابری جلد چهارم بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب سالهای ابری جلد چهارم بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب سالهای ابری جلد چهارم بخش پنجم

 

avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s