داستان کوتاه تولد -اسماعیل فصیح

voice

اسماعیل فصیح ۱۳۱۳– ۱۳۸۸، داستان‌نویس و مترجم ایرانی بود. فصیح نویسنده‌ای است که آثارش براساس واقعیت های موجود نوشته شده و رخدادهای روز در آن جلوه بارزی دارد. آثار فصیح از چنان نثر و داستانی برخوردار است که هم خواننده عام را راضی می‌کند و هم بهانه را از منتقدان می‌گیرد؛ این موضوع در تمامی آثار فصیح صدق می‌کند.

داستان کوتاه تولد را از این نویسنده با صدای سودابه کامران از آدرس زیر بشنوید:

دانلود  داستان صوتی با صدای سودابه کامران از مدیا فایر

دانلود  داستان صوتی با صدای سودابه کامران از سرور ایران

دانلود و پخش آنلاین داستان صوتی با صدای سودابه کامران

 

avaye-buf-telegram

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s