دانلود کتاب صوتی و PDF _ ملکوت _ بهرام صادقی

Malakoot_www.Avayebuf.Wordpress.Com.jpg

ملکوت
نویسنده : بهرام صادقی
ملکوت، شاید تنها داستانی باشد که بتوان از آن، در کنار بوف کور صادق هدایت، به عنوان یکی از ماندگارترین رمان های ایرانی یاد کرد. بهرام صادقی نویسنده این رمان، گرچه یکی از کم کارترین داستان نویسان ایرانی است، و از وی تنها مجموعه داستان “سنگر و قمقمه های خالی” و رمان “ملکوت” منتشر شده، اما توانسته یکی از ماندگارترین و در عین حال مرموزترین داستانها را خلق نماید. جالب اینکه به دلیل عدم وجود حواشی مختلف در زندگی نویسنده (مانند صادق هدایت)، زندگی بسیار کوتاهش، محدود بودن آثار به جای مانده از وی، و نیز برگزیدن زبانی رمز آلود و سمبولیک در مهمترین داستانش (یعنی ملکوت)، نامش، آن گونه که شایسته آن می باشد در تاریخ داستان نویسی ایران مطرح نشد و جایگاهی را که باید در میان خوانندگان ایرانی داشته باشد به دست نیاورد

 

دانلود فایل PDF کتاب ملکوت

فایل های صوتی

دانلود فایل صوتی کتاب ملکوت بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب ملکوت بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب ملکوت بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب ملکوت بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب ملکوت بخش پنجم

دانلود فایل صوتی کتاب ملکوت بخش ششم

avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s