دانلود کتاب صوتی _ جامعه شناسی روسپی گری _ سعید مدنی قهفرخی

photo_2017-03-31_01-59-00.jpg

جامعه شناسی روسپی گری
( بررسی آسیب های اجتماعی )
مؤلف : سعید مدنی قهفرخی
سال چاپ: 1395

روسپی کیست و روسپی‌گری از چه زمان و با چه هدفی گسترش یافت؟ تاریخ روسپی‌گری در ایران از چه زمانی آغاز می‌شود و چه عواملی در رشد این پدیده تاثیرگذار بوده‌اند؟
اغلب اوقات، زنان، فحشا را به‌مثابه رفتاری موقت براي افزايش درآمد خود درنظر مي‎گيرند اما به‌رغم خواستة خود در اين كار باقی مي‎مانند و قسمت اعظم درآمد آن‌ها را واسطه‌ها (پااندازان- حاميان) كسب مي‎کنند؛ درواقع زنان تن‌فروش خود قربانی فعل مجرمانه‌ای هستند که مشتری‌های‌شان آن را تشویق می‌کنند.
این کتاب، جمع‌بندی مطالعات سال‌های گذشته دربارة روسپی‌گری است. نویسنده ضمن مروري تاريخي بر وضعيت روسپي‌گري در ايران و جهان و قوانین مرتبط با آن، مجموعه یافته‌های حاصل از مطالعة خود و همکارانش را با عنوان «ارزیابی سریع وضعیت روسپی‌گری در شهر تهران» به یافته‌های قبلی افزوده تا تصویری به‌روزتر و شفاف‌تر از موضوع ارائه دهد.
این کتاب گزارشی از وضعیت روسپی‌گری در ایران و جهان است.
سعید مدنی، جرم‌شناس و پژوهشگر مسایل اجتماعی، عضو سابق هیئت مدیرة انجمن جامعه‌شناسی ایران، سردبیر پیشین فصلنامة رفاه اجتماعی، سردبیر و عضو هیئت تحریریة پیشین نشریة ایران فردا، سال‌ها به آموزش و پژوهش در زمینة مسایل اجتماعی (ازجمله اعتیاد، خشونت علیه زنان و کودکان، فقر و نابرابری و تن‌فروشی) اشتغال داشته و تاکنون مقالات و کتاب‌های زیادی در این زمینه منتشر کرده است.

دانلود فایل صوتی کتاب جامعه شناسی روسپی گری بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب جامعه شناسی روسپی گری بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب جامعه شناسی روسپی گری بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب جامعه شناسی روسپی گری بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب جامعه شناسی روسپی گری بخش پنجم

 

avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s