دانلود کتاب صوتی و پی دی اف _ ایران بین دوانقلاب _ یرواند آبراهامیان

Iran_beine_2_enghelab_www.Avayebuf.Wordpress.Com.jpg
نام کتاب : ایران بین دوانقلاب
نویسنده : یرواند آبراهامیان

مترجم: کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری، محسن مدیر شانه‌چی
موضوع: تاریخ ایران

یرواند آبراهامیان استاد ایرانی‌الاصلِ تاریخ در کالج باروکِ دانشگاه شهر نیویورک است. آبراهامیان در این کتاب به تحلیل تأثیرات متقابل سازمان‌های سیاسی و نیروهای اجتماعی ایران از سده‌ی نوزدهم میلادی تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ می‌پردازد. نیروهای اجتماعی را به «گروه‌های قومی» و «طبقات اجتماعی» تقسیم می‌کند و با توجه به دستاوردهای جامعه‌شناسان تأثیرات نظام‌های سیاسی بر نظام‌های اجتماعی را بررسی می‌کند. آبراهامیان کارش را با تبیین ساختار اجتماعی سیاسی دوره‌ی قاجار و علل و پیامدهای انقلاب مشروطیت آغاز می‌کند، با بررسی دوره‌ی رضاشاه و سقوط او و سال‌های بحرانی شهریور ۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲ ادامه می‌دهد و بر این دوره، به‌ویژه تأثیر و تأثرهای نیروهای سیاسی، تأکید می‌کند، سال‌های پس از کودتا را تا آستانه‌ی انقلاب اسلامی به انگیزه‌ی ریشه‌یابی علل وقوع انقلاب و نیروهای مؤثر در آن از نظر می‌گذراند و اهم حوادث و نیروهای سیاسی و اجتماعیِ مؤثر این دوره را تجزیه و تحلیل می‌کند و این‌گونه نتیجه می‌گیرد که علت وقوع انقلاب توسعه‌ی ناهمگونی بود که رژیم محمدرضاشاه، خواه ناخواه، درپیش گرفته بود. آبراهامیان با بررسی نقش مهم اسلام و نیز نقش تعیین‌کننده‌ی شخص امام‌خمینی (ره) در پیروزی انقلاب بررسی‌اش را به پایان می‌برد. بی‌گمان ایران بین دو انقلاب کتابی منحصر به‌فرد در بررسی تاریخ هفتادساله‌ی ایران است.

دانلود فایل پی دی اف کتاب ایران بین دوانقلاب

دانلود فایل صوتی کتاب ایران بین دوانقلاب بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب ایران بین دوانقلاب بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب ایران بین دوانقلاب بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب ایران بین دوانقلاب بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب ایران بین دوانقلاب بخش پنجم

دانلود فایل صوتی کتاب ایران بین دوانقلاب بخش ششم

دانلود فایل صوتی کتاب ایران بین دوانقلاب بخش هفتم

دانلود فایل صوتی کتاب ایران بین دوانقلاب بخش هشتم

85  avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s