کتاب صوتی شيعه در تاريخ ايران – دکتر سيد رضا نيازمند

SHIE-AVAYEBUF

 

فرمت کتاب📕 : فایل صوتی 🔊

نام کتاب : شيعه در تاريخ ايران
.
عنوان فرعی: شيعه چه می گويد و چه می خواهد؟
.
نویسنده :  دکتر سيد رضا نيازمند
.
ناشر: انتشارات حکايت قلم نوين

#تاریخی #نقدمذهبی
.
راوی : بابک شریفیان

تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف
.

نويسنده پس از آنکه فصل ها و بخش های متعددی درباره موقعيت و نقش روحانيت شيعه در تاريخ ايران می نويسد به اين سوال می پردازد که چرا در ايران انقلاب شد؟ و سعی می کند بر اساس آنچه در فصل های قبلی به عنوان زمينه کار نوشته، دلايل خود را ارائه کند.

تفاوت تحليل مولف با ديگر تحليل های مربوط به انقلاب اسلامی که شمارشان هم اندک نيست، در اين است که وی با توجه به ديدگاه علمای شيعه بويژه با توجه به ديدگاه علمای برپا کننده انقلاب، علل انقلاب را بررسی می کند.

به عقيده نويسنده در تمام دوران محمدرضا شاه همانند تمام دوران هايی که ايران در پی کسب تمدن غربی برآمده، دو فرهنگ در برابر هم قرار گرفته بودند و انقلاب اسلامی در واقع نتيجه برخورد اين دو فرهنگ با يکديگر است. يکی “فرهنگ بومی” که «ماده اصلی و مهم آن رسوم و اعتقادات دينی بود » و ديگر “فرهنگ اروپايی” که « ماده اصلی آن عبارت بود از تقليد مظاهر تمدن اروپايی ».

هر يک از اين فرهنگ ها به گفته مولف حاميان و طرفداران خود را داشته اند. « اکثر متجددين، دانشگاهيان، پزشکان، حقوق دانان، تکنوکرات ها، کارکنان دولت و … » وابسته به فرهنگ غربی بودند و رهبر آنان شاه بود، در حالی که مذهبی ها، بازاری ها، کاسب ها و روستاييان « وابسته و طرفدار فرهنگ بومی و سنتی بودند و رهبر آنان مراجع تقليد و علمای دين بودند.»

نويسنده در بخش های مربوط به دوران صفويه و قاجاريه اطلاعاتی در اختيار خواننده می گذارد که اين کتاب را به يکی از پر مايه ترين کتابهايی بدل می کند که درباره شيعه در تاريخ ايران نوشته شده است.
.
👈👈سپاس ویژه از بابک شریفیان عزیز برای اجرای زیبا و جمع آوری اسناد فرمت صوتی کتاب .

 

 

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش یکم

 

 

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش پنجم

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش ششم

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش هفتم

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش هشتم

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش نهم

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش دهم

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش یازدهم

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش دوازدهم

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش سیزدهم

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش چهاردهم

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش پانزدهم

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش شانزدهم

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش هفدهم

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش هیجدهم

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش نوزدهم

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش بیستم

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش بیست و یکم

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش بیست و دوم

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش بیست و سوم

دانلود فایل صوتی کتاب شيعه در تاريخ ايران بخش بیست و چهارم

 

  دانلود کل  کتاب بصورت یکجا 

 

لینک کتاب در تلگرام  : https://t.me/AVAYEBUF/9619

 

85  avaye-buf-telegram

 

مجله اینترنتی آوای بوف

https://T.ME/avayebuf

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s