کتاب صوتی _  سکس وشرع وزن  در تاریخ اسلام _ مریوان حلبچه ای

photo_2017-09-05_15-54-44.jpg

سکس وشرع وزن  در تاریخ اسلام

نویسنده :  مریوان حلبچه ای

مترجم : آرمان منوچهری

شماره کتاب به زبان اصلی :
وزارت فرهنگ و ارشاد شماره 845 را در سال 2010 به آن اختصاص داد اما بعد ها خلع شماره شده و در سراسر کردستان و عراق ممنوع شده است.
.
با ظهور اسلام و ترویج اندیشه های دگم و واپسگرایانه و تبدیل آن به دینی سرشار از سکس و تجاوز جنسی و شهوترانی و هوسرانی برای طیف مردان مسلمان، سیستمی توتالیتر بر جامعه حاکم شد که نه تنها رفتار، بلکه اندیشه انسان را تحت نفوذ و سیطره خود قرار داد. وجود ده ها آیه زن ستیزانه و صدها حدیث از پیامبر و خلفا و ائمه، گویای دگردیسی هایست که زمینه انحطاط جامعه را در پی دارد. اسلام از همان ابتدای ظهورش، انسان ها را در همان دو گروه دسته بندی شده اجتماع یعنی گروهی حاکم و گروهی محکوم، باقی گذاشت و قانون لایزال مردان حاکم و زنان محکوم، مردان بهتر، زنان کهتر را برای همیشه ماندگار ساخت. محمد با توجه به شرایط اقلیمی و اجتماعی شبه جزیره عربستان و با تشخیص اینکه مردم آن منطقه را تنها از راه وعده های بهشتی همچون، وجود حوری های بهشتی آماده جماع که هربار به حالت دخترانگیشان باز می گردند، وجود غلمان های نازک پوست و مهیا برای عمل لواط، جنگل های سرسبز، جویبارهای شیر و شراب و عسل، کاخ های بهشتی ساخته شده از سنگ های مرمر و عاج، تشویق به کشتن و جهاد می نمود. ستمی که پیروان دین اسلام، به عنوان کامل ترین ادیان به تعبیر مسلمانان، در حق زنان به انجام میرسانند، گویای نابرابری جنسیتی است که در قرآن و در طی آیات مختلفی به آن اشاره شده است.
.
مریوان حلبچه ای پس از نوشتن کتاب سکس و شرع و زن در تاریخ اسلام از طرف مفتی های اسلامی حکم قتلش صادر شد .

 

دانلود فایل صوتی کتاب  سکس وشرع وزن  در تاریخ اسلام بخش یکم
دانلود فایل صوتی کتاب  سکس وشرع وزن  در تاریخ اسلام بخش دوم
دانلود فایل صوتی کتاب  سکس وشرع وزن  در تاریخ اسلام بخش سوم
دانلود فایل صوتی کتاب  سکس وشرع وزن  در تاریخ اسلام بخش چهارم
دانلود فایل صوتی کتاب  سکس وشرع وزن  در تاریخ اسلام بخش پنجم
دانلود فایل صوتی کتاب  سکس وشرع وزن  در تاریخ اسلام بخش ششم
دانلود فایل صوتی کتاب  سکس وشرع وزن  در تاریخ اسلام بخش هفتم

دانلود فایل صوتی کتاب  سکس وشرع وزن  در تاریخ اسلام بخش هشتم

دانلود فایل صوتی کتاب  سکس وشرع وزن  در تاریخ اسلام بخش نهم

 

85  avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s