کتاب صوتی _ شهر آشوب _ مریم جعفری

photo_2017-10-11_00-07-01.jpg

شهر آشوب

نویسنده:  مریم جعفری
بر اساس زندگی فروغ فرخزاد

, “رمان “شهر آشوب” داستان زندگی شاعر معاصر “فروغ فرخزاد” است كه به گفته‌ی “بهمن رحیمی” در مقدمه‌ی كتاب “راهی برای معرفی و شناخت هر بیشتر و بهتر آثار فروغ” به شمار می‌آید. به تصریح او: “نویسنده به دنبال دیده‌ها و شنیده‌های آنان كه به نوعی با فروغ بوده‌اند رفته و با تلاش، آنچه دیده و شنیده با منطق خود در كنار هم قرار داده و سعی كرده بدون قضاوت‌ رماین بنویسد…”.”

 

دانلود فایل صوتی کتاب شهر آشوب بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب شهر آشوب بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب شهر آشوب بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب شهر آشوب بخش چهارم

 

 

85  avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s