دانلود کتاب صوتی ماموریت در تهران _ رابرت هایزر

photo_2017-12-07_00-55-26

ماموریت در تهران

خاطرات ژنرال هایزر

نویسنده :  رابرت هایزر

ماموریت در تهران خاطرات ژنرال آمریکایی رابرت هایزر از تهران است. او در آخرین روزهای عمر سلسله پهلوی به ایران آمد تا مشاور ارتش ایران را شود.هدف کاتر از فرستادن هایزر به ایران حفظ منافع آمریکا بود.اما هایزر با چند مشکل عمده روبرو شد.شاه می خواست از کشور خارج شود.در این زمان مسئله کودتا ارتش پس از رفتن شاه مطرح شد.اما نکته ای جالبی که نظر مرا در این کتاب به خود جلب کرد، مسئله سردرگمی آمریکایی هاست.
آنها به راه حل مشترکی نرسیده بودند.نظرات هایزر و سولیوان(سفیر آمریکا در ایران)با هم تقاوت داشت.هایزر ابتدا بحث کودتا را با سران ارتش ایران به بحث می گذارد اما خیلی زود متوجه می شود که آنها وابستگی شدیدی به شاه دارند،بنابراین همه نیروی خود را صرف متحد کردن آنها پشت سر بختیار می کند،چون سران ارتش از ترس اعدام سعی دارند با شاه از ایران فرار کنند.

اما هایزر آنها را متحد نگاه می دارد،اما بخش دیگری از آمریکایی معتقدند که باید ائتلافی از آیت الله خمینی و بختیار به وجود آورند.اما هایزر کاری از پیش نمی برد و انقلاب به پیروزی می رسد.این کتاب به صورت پاورقی در روزنامه اطلاعات منتشر می شد وبعدها توسط انتشارات اطلاعات با ترجمه ع.رشیدی در سال 1365چاپ شد.

 

دانلود فایل صوتی کتاب  ماموریت در تهران بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب  ماموریت در تهران بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب ماموریت در تهران  بخش سوم

دنلود فایل صوتی کتاب  ماموریت در تهران بخش چهام

 

 

 

85  avaye-buf-telegram

 

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s