کتاب صوتی بودا ـ عسگری پاشایی

Booda_AVAYeBUF_Wordpress_Com.jpg

بودا
زندگی بودا، آیین او، و انجمن رهروان او گزارش متن‌های کانون پالی
نويسنده:  عسگری پاشایی

ناشر : نگاه معاصر
تعداد صفحه : 677
تعداد : 53 عدد فایل صوتی
موضوع :  مذهبی
راوی :  پریوش زاهدی

بودا لقبی است که در آیین بودایی به هر کسی که به «روشنی» (بودهی) رسیده باشد اطلاق می‌شود گرچه از آن بیشتر برای اشاره به سیذارتا گوتاما بودا، بنیانگذار آیین بودا استفاده می‌شود. واژه بودا یعنی بیدار شده یا به عبارت دیگر، کسی که به روشنی رسیده‌است.در بسیاری از منابع وقتی صحبت از «بودا» می‌شود منظور همان «گوتاما بودا»، بنیانگذار مذهب بودایی است و همین به این باور غلط که منظور از لفظ «بودا» تنها همان «گوتاما بودا» است دامن زده‌است. اما به باور بوداییان، بسیاری دیگر نیز به «مقام بودایی» رسیده‌اند.

 

 

 

دانلود فایل صوتی کتاب بودا

85  avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s