کتاب صوتی  نظریه‌های ناسیونالیسم

Nazariehe_Nasionalism_AVAYeBUF_Wordpress_Com.jpg

 

نظریه‌های ناسیونالیسم

نويسنده:  اوموت اوزکریملی

مترجم:  محمدعلی قاسمی
تعداد صفحه : 298

تعداد :۱۶ فایل صوتی

ناشر : تمدن ایرانی,موسسه مطالعات ملی
موضوع :  علوم سیاسی
تاریخ نشر : 83
راوی :  مرجان طاهرخانی
معرفی کوتاه:کانون مطالعه این کتاب، نظریه‌های ناسیونالیسم از دهه 1960 تا امروز است. نویسنده با رویکردی تطبیقی و انتقادی تاملاتی در باب ناسیونالیسم مطرح می‌سازد و سعی دارد به گونه‌ای بی‌طرفانه آگاهی‌هایی بر مباحث جاری مربوط به ناسیونالیسم به دست دهد. وی با نقد آثار دیگر، و طرح دیدگاه خود درباره مسائل مورد مناقشه، پنج مبحث اصلی را در کتاب فراهم می‌آورد که از آن جمله‌اند: “گفتمان‌ها و مباحثات مربوط به ناسیونالیسم”، “ازلی‌نگاری هویت قومی”، “مدرنیسم”، “نماد پردازی قومی” و “رویکردهای نو به ناسیونالیسم”. بدین سان در کتاب، چهار دوره مطالعاتی برای ناسیونالیسم مشخص گردیده که عبارت‌اند از: 1 – قرن 18 و 19، یعنی زمانی که ایده ناسیونالیسم متولد شد، 2 – از سال 1918 تا 1945، که ناسیونالیسم به صورت موضوع پژوهش آکادمیک درآمد، 3 – از سال 1945 تا اواخر دهه 1980، یعنی زمانی که مباحثه با مشارکت جامعه شناسان و علمای علوم سیاسی تنوع بیشتری یافت. 4 – از اواخر دهه 1980 تا به امروز، که تلاش‌هایی برای فراتر رفتن از مباحثه “کلاسیک” صورت گرفته است.

 

دانلود فایل صوتی کتاب  نظریه‌های ناسیونالیسم

 

 

85  avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s