انجیل با اجرای صوتی

 0000

کتاب مقدس – کتاب مقدس به زبان فارسی با متن صوتی

The Holy Bible

فقط کلمات دروغ نمیگویند .
به راستی اسرار مگو چیست ؟ و منشا آن کجاست ؟ و اینکه امروز برخی اشخاص را به دانستن اسرار مگو متهم می‌کنند ، چه پیامی دارد؟آیا دانستن اسرار مگو جرم است ؟!
در روزگاری زندگی می‌کنیم که روزانه حجم عظیمی از اطلاعات در دنیا جابجا می‌شوند که بخش بزرگی از این جابجایی اطلاعات در حال جهت دادن به آینده بشریت است .
ریشه این همه کشمکش های کجاست ؟ جنگ‌ها ، تحریم‌ها ، ویرانیها ، توافقات ، انقلاب‌ها ، سرنگونی ها و…

بسیاری بر این باورند که همه این جهت دادنها از یک منبع می‌باشد .
آیا به راستی خدا وجود دارد و بشر امروزی را در نظر دارد ؟!
در گذشته بسیاری به دنبال اکتشافات عجیب بودند ، از کیمیاگری گرفته تا یافتن چشمه حیات و ساختن جداول طالع بینی …
آیا بشر به دنبال حقیقت است یا حماقتی بچگانه ؟
و سوالات بسیاری که ذهن بشر امروز شدیدا درگیر آن  است .
شاید بتوان پاسخ بسیاری از سوالات شبیه سوالات فوق را در کتاب مقدس یافت .
بسیاری در نظر اول آن را یک کتاب  برای ارتباط با خدا می دانند

.
ولی زندگی امروز ما درگیر مسایلی است که نطفه آن هزاران سال پیش بسته شده و در این کتاب بطور دقیق آن رخدادها شرح داده شده است .
بسیاری با خواندن این کتاب آن را وهم و خیال میپندارند ، ولی چه قبول داشته باشیم و یا نه ، واقعیت اینست که همین وقایع ، امروز بر زندگی ما انسان‌ها حاکم است . و این واقعیتیست که نمی‌شود انکار کرد. و این حاکمیت در زندگی امروز بشر خاتمه نمی یابد .
به نظر می‌رسد که متون این کتاب از وقایع آینده زندگی بشریت مطلع است !!
دوستداران حروف و کلمات : توصیه می‌شود این کتاب را بخوانید ، قطعا در پاسخ به بسیاری از سوالات امروز شما و درک شما از حقیقت گذشته و ترسیم خط برای افق آینده زندگیتان به شما کمک زیادی خواهد کرد.

 

 

(کتاب اول موسی   (پیدایش 

(کتاب دوم موسی    (خروج 

(کتاب سوم موسی   (لاویان 

(کتاب چهارم موسی   (اعداد 

(کتاب پنجم موسی   (تثنیه 

یوشع   

داوران   

روت  

 

(سموئیل –  (اول

(سموئیل –  (دوم

85  avaye-buf-telegram

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s