مفاهیم اساسی در روابط بین الملل: مارکسیسم

_Maarksism_AVAYeBUF_Wordpress_Com

 

فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊

نام کتاب : مفاهیم اساسی در روابط بین الملل: مارکسیسم

دسته‌بندی: علوم اجتماعی و سیاسی

نویسنده : اندرو لینکلیتر

مترجم : علیرضا طیب
انتشارات : وزارت امور خارجه
تعداد صفحات: 304

تعداد فایل : 24 عدد فایل صوتی 11.9ساعت

راوی : شراره قیامی

 

این کتاب که ویراستاری علمی آن را غلامرضا علی بابایی انجام داده است، دربرگیرنده مقالات بسیار مهمی در پهنه ادبیات روابط بین الملل در قرن بیستم است که در طول پنجاه سال در این زمینه نگاشته شده و توسط آندرو لینکلیتر که خود ید طولایی در این رشته دارد، تدوین و ویرایش شده است.

انجام اقدام فوق توسط انتشارات معروف “راتلج” انجام شده و در ترجمه فارسی آن نیز تلاش فراوانی انجام شده است.

این کتاب پس از بخش آغازین و درآمد، از 7 مقاله مجزا با عناوین “نظر مارکس و انگلس درباره انقلاب و جنگ” از برایس گالی، “نظر مارکس و انگلس درباره ملت گرایی و هویت ملی : ارزیابی دوباره” از اریکا بنر، ” توسعه کم توسعه یافتگی” از آندره گوندر فرانک، “انگارش بین المللی: نظریه روابط بین المللی و «تحلیل اصیل اجتماعی»” از یوستین روزنبرگ، “رودرویی ضروری : ماده گرایی تاریخی و روابط بین الملل” از فرد هالیدی، “گرامشی، چیرگی و روابط بین الملل : گفتاری در روش” از رابرت کاکس و “جهانی شدن، تمدن بازارنگر و نولیبرالیسم انضباط آفرین” از استیون گیل تشکیل شده است.

همچنین در بخش پیوست های این کتاب، زندگینامه رجال، واژه نامه انگلیسی – فارسی، واژه نامه فارسی – انگلیسی و بخشی با عنوان نمایه قابل دسترسی است.

 

دانلود کتاب صوتی مفاهیم اساسی در روابط بین الملل: مارکسیسم بصورت زیپ شده

85  avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s