ایرانیان و اندیشه تجدد نویسنده : جمشید بهنام

_Iranian_Va_Andishe_Tajadod_AVAYeBUF_Wordpress_Com.jpg

 

 

فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊

نام کتاب : ایرانیان و اندیشه تجدد

دسته‌بندی : ایران تمدن تاثیر غرب ، علوم اجتماعی و سیاسی

نویسنده : جمشید بهنام

تعداد صفحات : 183

انتشارات : فرزان روز

چاپ اول : 1394

تعداد فایل : 13 عدد فایل صوتی 6.40  ساعت

راوی : زهرا محمدی
در مقدمه کتاب نویسنده با اشاره به این که ابعاد تجدد غربی به دو طریق «وضع استعماری» و «وضع غیر استعماری وابسته به کشورهای دیگر» منتقل شده است، معتقد است که هر چند بین این دو وضعیت شباهت زیادی وجود دارد؛ اما تفاوت های سیاسی و اجتماعی و خصوصا فرهنگی به گونه ای بود که روند تجدد در کشورهای دسته دوم به شکل دیگری ظاهر شد و دخالت غرب سبب ایجاد نوعی خودآگاهی در میان گروهی کوچک از روشنفکران و فرمانداران ممالک قدیمی شد (صص 4 و 5) نویسنده در ادامه به ارزیابی برخی از کشورهایی که به شیوه دوم تحت تاثیر غرب قرار می گیرند (همانند روسیه، چین، ژاپن، عثمانی و ایران) پرداخته و به طور اجمالی، ورودی به اولین برخوردهای ایران با غرب دارد .

 

 

دانلود فایل های صوتی کتاب بصورت یکجا در یک فایل زیپ شده

🔊

 

 

85  avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s