ایرانیان (دوران باستان تا دوره معاصر) نویسنده : همایون کاتوزیان

_Iraniyan_AVAYeBUF_Wordpress_Com.jpg

 

فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊

نام کتاب : ایرانیان (دوران باستان تا دوره معاصر)

دسته‌بندی : ایران ، تاریخ ، علوم اجتماعی و سیاسی

نویسنده : همایون کاتوزیان

مترجم : حسین شهیدی

تعداد صفحات : 416

انتشارات : نشر مرکز

چاپ چهارم : 1392

تعداد فایل : 34  عدد فایل صوتی 20.10  ساعت

راوی : زری نوری

 

اين كتاب تاريخ ايران – كشوري كه تا دهه 1930 در غرب «پرشا»، «پرس»، يا مانند آن ناميده ميLشد S از آغاز امپراتوري پارسيان تا امروز است. در مقدمه، خطوط كلي ويژگيLهاي تاريخ و اجتماع ايراني توصيف خواهد شد و چارچوبي براي بحث مفصلLتر فصلLهاي بعد، از جمله شرحي از افسانهLها و اسطورهLهاي ايراني، و همچنين فرقهLها و دينLهاي ايراني، هم پيش و هم پس از اسلام، فراهم خواهد آمد. در اين باره كه تاريخ چگونه بايد نوشته شود و تاريخ «واقعي» چيست نظر بسيار است، و چه بسا در ميان خود تاريخ نگاران. برخي توصيف رويدادها را با ارزش مي دانند و معمولا بررسيLهاي دقيق يا خردنگرانه را روش درست تاريخ نگاري مي دانند. از ديد اين گروه، ممكن است كشف واقعيتي تازه، حتي بسيار كوچك، مهم تر از نگاهي تحليلي به گرايش هاي گسترده تاريخي باشد. ديگران كم تر بر داده ها تاكيد مي كنند و ميل دارند بر بوم تاريخ تصويري با خطوط درشت بكشند و جست وجو كنند كه رويدادها چرا و چگونه روي دادند: اينان گاه تا جايي پيش مي روند كه تاريخ را به كلي از معناي تجربي تهي ميكنند.

اين نويسنده معتقد است كه تاريخ هم بايد معناي تجربي واقعي داشته باشد و هم نگرشي تحليلي كه تاريخ را از داستان سرايي هوشمندانه و منضبط تفكيك كند. موضوع اين كتاب هم «چيستي» تاريخ ايران و هم «چگونگي» و «چرايي» آن است. در راه انجام اين سه كار باهم، نويسنده ملاحظاتي تطبيقي نيز ميان تاريخ ايران و تاريخ اروپا انجام داده تا نشان دهد كه جامعه ايراني وتاريخ پر نقش و نگار آن با آنچه كه در غرب گذشته تفاوت هاي مهمي داشته اند: مثلا نويسنده پرسيده است كه چرا هدف اصلي انقلاب مشروطه برقراري قانون بود، يا اين كه چرا در انقلاب 1357 همه جامعه   فقير و غني، پير و جوان، سنتي و متجدد   عليه حكومت متحد شدند. فصلLهاي 1 تا 6 كه تاريخ ايران باستان تا قرن نوزدهم ميلادي را دربر مي گيرند، پانويس هاي مفصلي ندارند و بر پايه منابع متعددي بنا شده اند، كه گزيده اي از آن در كتابنامه كوتاه پايان هر فصل آمده است. از سوي ديگر، فصل هاي 7 تا 14، درباره قرن نوزدهم تا دوره معاصر، به تفصيل و با استفاده از منابع دست اول يا دوم مستند شده اند. علت آن است كه دوره هاي پيشين كم تر موضوع بحث و مناقشه بوده اند؛ در حالي كه درباره دوران نزديك تر به تفصيل سخن گفته شده و آراء متفاوت تري، از ديدگاه هاي گوناگون، درباره آن به ميان آمده است. مخاطب اين كتاب هم خوانندگان عام اند و هم كارشناسان. اگرچه موضوع كتاب بررسي كلي تاريخ ايران است، نويسنده تا سرحد توان خود كوشيده به خواننده غيرمتخصص نيز روايتي قابل درك و چه بسا لذت بخش، عرضه كند.

آنچه خواهيد خواند داستان يكي از تمدنLهاي بزرگ بشر است، در يك جلد، كه برخي از دلائل پيدايش و ويژگي هاي بي همتاي آن تمدن را پيش چشمانتان عريان خواهد كرد.

 

 

دانلود فایل های صوتی کتاب بصورت یکجا در یک فایل زیپ شده

🔊

 

 

85  avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s