ایران عصر صفوی نویسنده : راجر سیوری

_Iran_Asr_Safavi_AVAYeBUF_Wordpress_Com.jpg

 

فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊

نام کتاب : ایران عصر صفوی

دسته‌بندی : ایران ، تاریخ ایران باستان ، علوم اجتماعی و سیاسی

نویسنده : راجر سیوری

مترجم : احمد صبا

تعداد فایل : 24  عدد فایل صوتی 16.50  ساعت

راوی : کبری بادران پور

 

هدف راجر سیوری  در کتاب حاضر ، بررسی کلی تاریخ عصر صفویه است که در عین حال سعی دارد روند حاکم بر حوادث و جامعه عصر صفوی، همچنین علل ظهور و سقوط این سلسله را ارزیابی کند .دیدگاه اصلی سیوری  درباره صفویه این است که قدرت‌یابی صفویه در ایران حاصل سال‌ها تدارک صبورانه ایدئولوژیک  از سوی تشکیلات صفویه بوده است .در فصل نخست کتاب از منشا و خاستگاه و اجداد صفویان تا تاسیس دولت صفوی سخن گفته شده است .فصل دوم تحت عنوان دین سالاری  به بررسی دوران سلطنت شاه اسماعیل اول( 24 1501/ 30 1907)موسس سلسله صفوی اختصاص دارد .در فصل سوم که اختلافات داخلی و دشمنان خارجی  نام گرفته، تاریخ دولت صفوی از 1524تا 1580م/ 930تا 996بررسی و ارزیابی شده است . در فصل چهارم با امپراطوری صفویه در اوج قدرت در دوران سلطنت شاه عباس کبیر ( 1629 1588/ 1038 996)  آشنا می‌شویم و در فصل پنجم روابط ایران با غرب در دوران صفویه  را می‌خوانیم . شکوفایی هنر در دوران صفویه  موضوع فصل ششم است و در فصل هفتم سیمای اصفهان تا زمان شاه عباس  ترسیم شده است . تشریح و تبیین  ساختار اجتماعی و اقتصادی دولت صفوی  مقوله‌ای است که در فصل هشتم آمده است و در فصل نهم حیات فکری دوران صفوی  بررسی شده است . آخرین فصل کتاب به تحلیل علل و زمینه‌ها و چگونگی زوال و سقوط صفویان  اختصاص یافته است .صفحات پایانی کتاب مربوط به یادداشت‌های مولف و فهرست راهنما است .

 

دانلود فایل های صوتی کتاب بصورت یکجا در یک فایل زیپ شده

🔊

 

 

85  avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s