پاداش جنایت مرگ است نویسنده : آگاتا(میلر) كریستی

 

107434950_CompleteAgathaChristieQueenofCrimen.jpg

 

فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊

نام کتاب : پاداش جنایت مرگ است

دسته‌بندی : رمان

نویسنده :  آگاتا(میلر) كریستی 

مترجم : ك.ن آرش

چاپ اول : 1372

انتشارات :  افشار

تعداد صفحات :  216

تعداد فایل :  20  عدد فایل صوتی 9.50  ساعت

 

مسئلة مرگ، مسئلة همیشگی بشر بوده است و ادیان و مکاتب فلسفی و کلامی، آن را ازجمله دغدغه‌های وجودی و معرفتی انسان می‌دانند. توجه به موضوع مرگ در آثار آگوستین و ارتباط آن با مقولة گناه کمتر مطرح شده است. بررسی آثار آگوستین نشان می‌دهد که وی با توجه به آیین مسیحیت، به‌ویژه تعالیم پولس، بیش از پیشینیان به ارتباط مرگ و گناه توجه دارد. او مرگ را بر مبنای گناه نخستین و دیگر گناهان توجیه می‌کند و حتی گناه را علت مرگ می‌داند. به باور آگوستین، خداوند انسان را به‌گونه­ای آفریده است که اگر گناه نمی­کرد، از زندگی جاودانه برخوردار می­شد. اقسام مرگ اعم از مرگ جسم، مرگ نفس و مرگ ابدی در اثر نافرمانی به سراغ انسان می­آید. وی تأکید می­کند که اولین زوج بشری بر اثر عصیان و بر مبنای داوری عادلانة خداوند مجازات شدند. همچنین نسل بشر در اولین انسان، حاضر بود؛ بنابراین، مجازاتِ گناه دربردارندة همة انسان‌هاست؛ ازاین­رو، هر انسانی درحالی متولد می‌شود که ذات او آلوده به گناه نخستین است. وی درمورد گناه نخستین و پیامدهای آن به افراط می­گراید و هیچ‌کسی را به‌جز حضرت عیسی و مادرش از گناه مبرّا نمی­داند.

كتاب حاضر، داستانی است درباره مسابقه شنای طولانی اسب‌های آبی كه در ده قسمت نوشته شده است : ((به طرف رودخانه))، ((شش روز دیگر باقی مانده است))، ((اتوبوس زرد))، ((زامبولای خروشان))، ((هشتاد و چهار قهرمان))، ((سباستین))، ((سر جای خود))، ((سایه‌ای سیاه رنگ))، ((عبور از خط پایان)) ، ((قهرمان)) . گروه سنی((ج)) و ((د)) مخاطبان این داستان مصور به شمار می‌آیند .

 

 

دانلود فایل های صوتی کتاب بصورت یکجا در یک فایل زیپ شده

🔊

 

 

85  avaye-buf-telegram

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s