چیستی علم

 

_Chisti_Elm_AVAYeBUF_Wordpress_Com.jpg

فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊 

نام کتاب : چیستی علم

دسته‌بندی: فلسفه

نویسنده : آلن اف.چالمرز

مترجم : سعید زیبا کلام

انتشارات: علمی و فرهنگی

چاپ اول : 1374

تعداد صفحات : 217

تعداد فایل : 19 عدد فایل صوتی ، 9.40 ساعت

راوی : زهرا محمدی

 

درباره کتاب :

چیستی علم در آمدی است ساده و روزآمد به نظریات جدید علم شناسی فلسفی؛ و تا آنجا که امکان داشته، فارغ از اصطلاحات پیچیده است. توفیق فوق العادۀ آن سبب شده به زبانهای ایتالیایی، اسپانیولی، هلندی، یونانی و چینی ترجمه شود.
نظریه های جدید در فلسفه علم به طور موفقیت آمیزی تلقی متعارف و سنتی از علم را مورد تحدی و چالش قرار داده اند. موافق تلقی سنتی، نظریه های علمی از مشاهده و آزمایش اخذ می شوند و بدین ترتیب می توان آنها را توجیه و تصدیق کرد. تحولات اخیر در فلسفه علم نشان داده اند که این تلقی بسیار رایج از ماهیت علم کاملاً بر خطاست؛ تلقی ای که هنوز در بیشتر علوم اجتماعی معاصر نافذ و رایج است و اغلب نتایج مضر و ویرانگری دارد.

کاستیها و خام اندیشیهای نظریه های تجربه گرایانه در این کتاب به زبانی ساده تشریح شده و تلاشهای جدید برای بهبود و یا جایگزینی آنها به طور مبسوط توصیف و ارزیابی شده است .

 

 

دانلود کتاب صوتی بصورت زیپ شده 

🔊

لینک کتاب در یوتیوب

 

85  avaye-buf-telegram

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s