گفتارهایی در فلسفه تئوری‌های سازمان دولتی

 

_Goftarhaii_Dar_Falsafehe_Sazmanhaie_Dolati_AVAYeBUF_Wordpress_Com

فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊  

نام کتاب : گفتارهایی در فلسفه تئوری‌های سازمان دولتی

دسته‌بندی : فلسفه و منطق ، گفتارها ، سازمان دولتی ، فلسفه تئوری‌

نویسندگان : حسن دانایی‌فرد، سیدمهدی الوانی

ناشر : صفار

  چاپ  دوم : 1388

تعداد صفحات: 304

تعداد فایل : 23 عدد فایل صوتی 11.36 ساعت

راوی : پریوش زاهدی

 

مولف در فصل نخست ضمن تشریح اصطلاحات کلیدی در تئوری‌های مربوط به سازمان‌های دولتی می‌کوشد تا مخاطبان را با فضای خاص مدیریت در بخش دولتی آشنا سازد . در فصل دوم مفهوم “مدیریت دولتی “از منظر “والدو “شرح و تبیین شده است . در فصل سوم مفاهیم و مباحث مربوط به “New Public Administration”و “New Public Management”با یک دیگر مقایسه می‌شود .عناوین دیگر فصل‌های کتاب بدین قرار است” :تکنولوژی و ارزش‌ها کاربردهایی برای فعالیت اداری”، تئوری سازمان به عنوان شناخت شناسی”، “تئوری‌های ایجاد ارزش و تئوری اداری”، “موضوعات پنج گانه مهم در تئوری سازمان دولتی”، “مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی”، “در جستجوی پارادایمی برای مدیریت دولتی”، “پدیدار شناسی مبنایی برای تئوری‌های سازمان دولتی “و “افق‌های نو در مدیریت سازمان‌های دولتی .”

 

دانلود   کتاب بصورت یکجا در یک فایل زیپ شده

 

🔊

 

لینک کتاب در یوتیوب

 

85  avaye-buf-telegram

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s