اخبار و مسائل حاشیه ای

👈⛔️کمپین حمایت  از گردانندگان و ادمین های مجله اینترنتی آوای بوف  ⛔️👉

 

ــــــــــــ

 

لینک های ویژه 

خبر ویژه : ترور نافرجام گردانندگان مجله اینترنتی آوای بوف

ــــــــــــ

مصاحبه با تلویزیون کانال یک و معرفی مجله آوای بوف 

ــــــــــــ

گفتگوی سیامک ستوده با قاسم قره داغی مسول انتشارات اینترنتی آوای بوف در تلویزیون دیدگاه،

دولت دانمارک به منظور ممانعت از فعالیت های آوای بوف آقای قره داغی را تحت فشار گذاشته است.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s