آسیا در برابر غرب – داریوش شایگان

_Asia_Dar_Barabare_Gharb_AVAYeBUF_Wordpress_Com.jpg

 

فرمت کتاب : فایل صوتی 🎼🎧🎤

کتاب : آسیا در برابر غرب

نویسنده  : داریوش شایگان

 چاپ   : 1395

ناشر : امیر کبیر

تعداد صفحات : 302

تعداد فایل :   26  عدد فایل صوتی به مدت  12.09  ساعت

راوی : زهرا لهسان دوست

دسته‌بندی : علوم اجتماعی و سیاسی ، شرق و غرب ، آسیا

 

هنگامى که فلان آخوند روى منبر براى اثبات ارج بى همتاى آیه هاى قرآن از فروید و مارکس مدد مى جوید؛ هنگامى که دموکراسى و اسلام دو کفه ى یک ترازو مى شوند؛ هنگامى که نماز ورزش مى شود و طهارت نیز بهداشت و روزه به رژیم غذایى تقلیل مى یابد، ما شمه اى از مبتذل ترین صورت هاى غربزدگى را مى بینیم.

ناهنجارى ها و زشتى هاى شهرهاى ما علامت پاشیدگى وخیمى است که ریشه اش در فضاى ویرانه ى درون ماست. مغول خراب کرد، ولى ایرانى بر روى آن ویرانه ها یکى از درخشان ترین دوره ى معمارى را پدید آورد؛ اما این بار ایرانى ساخته هاى نیاکانش را به خواست خود نابود مى کند و به جاى آن، جعبه هاى بى قواره مى سازد.

دانشمندان علوم جدید در آن چه که مربوط به حوزه ى تخصصى شان مى شود، عالمند ولى در آن چه مربوط به فرهنگ و تفکّر و آرمان هاى ممتاز بشریت مى شود افرادى متوسط و میان مایه اند.

توریست عامل آلودگى فرهنگى است: موزه ها را براى او مى سازند، معبدها را براى او به نمایش مى گذارند، مقدسات را براى او بى سیرت مى کنند. سرگرمى آخرین وجه تنزّل یک فرهنگ است که خود را در جهت ارضاى کنجکاوى توریست به نمایش مى گذارد.

فقر عظیم هند با فقرى که در محله هاى زاغه نشین نیویورک به چشم مى خورد فرق جوهرى دارد. نظام اخلاقى هند نه فقط علیه فقر مبارزه نمى کند، بلکه غایت حیات معنوى انسان را در فقر مى بیند.

 

دانلود  کتاب بصورت یکجا در یک فایل زیپ شده

🔊

 

لینک کتاب در یوتیوب

85  avaye-buf-telegram

 

amazon
خرید مجموعه کتاب های ما از سایت آمازون برای کمک به گسترش فعالیت ها

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s