کتاب صوتی و پی دی اف سازمان یابی کارگری – محمد قراگوزلو

IMG_20200112_141113_752

فرمت کتاب : فایل صوتی 🎼🎤🎧 و پی دی اف 📖📚📕🗞

کتاب : #سازمان_یابی_کارگری

نویسنده : #محمد_قراگوزلو

تعداد صفحات : ۱۳۹ صفحه

تعداد فایل : ۱۵ عدد فایل صوتی

راوی : #خط_سرخ

پخش فایل صوتی از مجله اینترنتی #آوای_بوف با همکاری کانال تلگرامی #سوسیالیسم_یا_سوسیالیسم
@S_Or_S

دسته‌بندی : #سیاسی #مقالات #سوسیالیسم

این سلسله مقاله ها که از سوی کانال تلگرامی ” سوسیالیسم یا سوسیالیسم ” @S_Or_S تنظیم و تدوین شده است؛ به تبیین مارکسیستی مقوله آگاهی طبقاتی پرداخته و به ارزیابی نقش عنصر آگاهی در مبارزات کارگران وارد شده است.
آوای بوف مجموعه مقاله های ” سازمان یابی کارگری” علاوه بر تدقیق مولفه فلسفی آگاهی از نظر مارکس به ویژه با تاکید بر اثر درخشان ” ایدئولوژی آلمانی” و نگاهی انتقادی به رساله ” چه باید کرد” لنین از منظر نقد ارنست مندل به حوزه های خصلت های سرمایه داری معاصر می پردازد و با اتکا به این نکته که بحران اقتصادی جمهوری اسلامی راه حل اقتصادی ندارد؛ نشان می دهد که ریشه بحران نئولیبرالیستی کنونی که گریبان گیر جامعه ایران شده در شیوه اجتماعی تولید سرمایه داریست که “دست آوردی” بجز خرید و فروش ارزان نیروی کار در قالب بردگی مزدی و شدیدترین شکل ممکن استثمار و البته رانت و فساد سیستماتیک مالی و غارت سرمایه های ناشی از کار ارزان و تن فروشی و اعتیاد گسترده به مواد مخدر،کودکان کار،خشونت علیه زنان،افسردگی،طلاق،خودکشی،سقوط بهداشت و رشد سرطان و… نداشته و از امکان قریب الوقوع یک فروپاشی عظیم اجتماعی بحث می کند و در دو راهی ” سوسیالیسم یا بربریت” سوسیالیسم را تنها راه حل خروج از بحران سرمایه داری و در اینجا شکل نئولیبرال آن می داند.
نویسنده با استدلال نشان می دهد که امکان برون رفت کاپیتالیستی از بحران سرمایه داری بدون حاکمیت یک انقلاب سوسیالیستی عملا غیر ممکن است. در این مجموعه این نظریه ی علمی به وضوح تبیین شده است که؛
تنها راه نجات جامعه از فجایع ناشی از حاکمیت سرمایه داری و دولت نماینده ان شکل بندی یک جنبش فراگیر سوسیالیستی تحت هژمونی طبقه کارگر خواهد بود و کسب قدرت سیاسی از سوی پرولتاریای متحزب و متشکل و دست بردن رادیکال به مناسبات اجتماعی تولید است.
اردوی کار باید خود را برای روزهای دشوار آینده آماده کند و این آمادگی فقط از طریق ایجاد تشکل های مستقل کارگری ،گسترش فعالیتهای معطوف به سازمان یابی و سازمان دهی اعتراضات پراکنده کارگری،ممکن و تسهیل خواهد شد و به انکشاف مبارزه طبقاتی خواهد انجامید.
درین پروسه اتکا به تجربیات غنی انقلابات پیشین از جمله انقلاب اکتبر و مسئله شوروی بعنوان مهم ترین واقعه تاریخ اجتماعی دوران ما  و بطور مشخص “لنینیسم” به عنوان معتبرترین راه به عینیت در آوردن انقلاب سوسیالیستی و تحکیم دیکتاتوری پرولتاریا(عالی ترین مظهر دموکراسی)در تلفیق تئوری و پراتیک انقلابی میتواند به مثابه چراغ راه عمل کند.
در غیر اینصورت بدون آگاهی طبقاتی کارگران و بدون تحزب و تشکل یابی،شورش های پراکنده کنونی در بهترین حالت منجر به ” تحولاتی” میشود که با دخالت مستقیم انواع اپوزیسیون های دست ساز دولت های برتر امپریالیستی و سازمان های مرتجع متکی به تغییر از بالا سناریوی دیکته شده ای مانند انقلاب بهمن 57 و انقلاب مصر تکرار خواهد شد.
سلسله مقالات پیش رو پاسخی درخور توجه به تمام مسائل پیشین است.

دانلود کتاب صوتی سازمان یابی کارگری به صورت یکجا

دانلود فایل پی دی اف

.

2 comments

  1. سلام دانلود PDF این کتاب , غیر فعاله لطفا رسیدگی کنید در تاریخ ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۰ ۱۶:۴۰، “AVAYe BUF ـ مجله اینترنتی آوای بوف” نوشت:

    > Ghasem gharehDaghi posted: ” فرمت کتاب : فایل صوتی [image: 🎼][image: 🎤][image: > 🎧] و پی دی اف [image: 📖][image: 📚][image: 📕][image: 🗞] کتاب : > #سازمان_یابی_کارگری نویسنده : #محمد_قراگوزلو تعداد صفحات : ۱۳۹ صفحه تعداد > فایل : ۱۵ عدد فایل صوتی راوی : #خط_سرخ پخش فایل صوتی از مجله اینترنتی > #آوای_بوف با همکاری کانال تلگرامی #سوسیالیسم_یا_سوسیالی” >

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s