کتاب صوتی و پی دی اف پرنده نو پرواز _ قیام سربداران

IMG_20200211_170130_192

فرمت کتاب : فایل صوتی 🎼🎤🎧 و پی دی اف 📖📚📕🗞

کتاب : #پرنده_نو_پرواز
گفتگو با یکی از رفقای شرکت کننده در مبارزه مسلحانه سربداران و قیام آمل

ناشر ؛ انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)

تعداد صفحات : ۳۵۲ صفحه

تعداد فایل : ۱۷ عدد فایل صوتی

دسته‌بندی : #تاریخ #تاریخ_معاصر #تاریخ_انقلاب

کتاب پرنده نوپرواز به درستی‌اول به تحلیل اوضاع وقت می‌پردازد و بعد راجع به سازمان و اختلاف نظرهایی که همیشه هست و در مورد تصمیمی که گرفته شد یعنی‌  قیام مسلحانه. همچنین نکات مهمی‌خاطر نشان میشوند مانند اهمیت مبارزه مسلحانه، انتخاب محل، ضرورت یک حرکت جدی و تبادل نظر و تحقیق که به صورت مفیدی انجام گرفته بود. همه اینها نشان می دهد که یک عمل کورکورانه یا ماجراجویانه نبود.

سربداران نشان دادند که انسان میتواند سرنوشت خود را بدست بگیرد و با فکر همکاری و تعهد کارهای بزرگی را انجام دهد.اهمیت این کتاب برای نسلهای آینده اثبات این عقیده است که انسان باید فکر کند و چاره کند چرا که تاریخ نشان داده است که ما بیش از هر چیز به فکر و چاره نیازمندیم. در واقع بی اعتمادی به یک دولت یا قبول نکردن آن باید پیش درآمد عملهای آینده باشد در غیر این صورت‌به سرفرودآوردن میانجامد. نسلهای جوان باید بدانند که تصمیم نگرفتن در هیچ شرایطی بهتر از تصمیم گرفتن نیست. در کشوری مانند ایران در مقابل دولتهای ارتجاعی حاکم نیاز به مبارزهٔ قهر آمیز همیشه بوده و خواهد بود؛ آگاه بودن به این امر و شناخت علمی داشتن از آن و چگونگی استفاده از این شیوه مبارزه برای جوانان  بسیار با ارزش است. بخاطر اینکه راه مسالمت آمیز همیشه چاره نیست و فقط به ظاهر آسانتر است. زیرا موجب شکست و حونریزی بیشتر از تن مردم می شود.  تبلیغ مبارزه بدون خشونت نباید جنبهٔ فریب کاری بگیرد و آشنا کردن مردم با ضرورت مبارزه قهرآمیز  باید با مسولیت باشد. انتخاب به عهدهٔ انسانهای وظیفه شناس است.

 

دانلود فایل پی دی اف

 

دانلود کتاب صوتی  بصورت یکجا

لینک کتاب در سایت ناشر 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s