کتاب صوتی درآمدی تاریخی بر نظریه اجتماعی _ نویسنده : آلکس کالینیکوس

_Daramadi_Tarikhi_Bar_Nazariehe_Ejtemaii_AVAYeBUF_Wordpress_Com

 

فرمت کتاب : فایل صوتی 🎼💽📕

کتاب : درآمدی تاریخی بر نظریه‌های اجتماعی

نویسنده : آلکس کالینیکوس

 

مترجم: اکبر معصوم‌بیگی

ناشر : آگه

تهداد صفحات : 621 صفحه 

سال چاپ : 1383

راوی : مژده محمدی

دسته‌بندی : علوم اجتماعی ؛  جامعه‌شناسی و مردم شناسی ، نظریه‌های اجتماعی

 

ظهور روشنگری در اروپای سده ی هجدهم آغاز عصر تازه ای را رقم زد که با هیچ عصر دیگری در سراسر تاریخ بشر قابل مقایسه نبود . مدرنیته نخستین عصری است که بر خلاف دوران های گذشته حقانیت و مشروعیت خود را نه از گذشته بلکه از آینده می گیرد ، نسبت به آینده خوشبین است و خوشبختی را بر زمین جست و جو می کند . در برابر سنت که همواره بر گذشته و حضور بی چون و چرای عناصر پیشین بنیاد تکیه دارد ، نسبت به آینده دید ” آپوکالیپتیک” و فاجعه آسا دارد ، و آشوب نخستین را با قیامت واپسین پیوند می دهد ، مدرنیته اصالت ، خطرزایی و خطرآفرینی ، تکاپوی بی وقفه ، نفی مداوم و چون و چرا و تردید در همه ی چیزهای موجود را بر صدر می نشاند . از این جاست که به قول مشهور مارکس در مانیفست در برابر سیل درهم کوبنده ی عنصر مدرن “همه ی چیزهای صلب و سخت دود می شود و به هوا می رود” . انسان ها به جست و جوی علت سعد و نحس امور ، دیگر چشم به آسمان ندارند ، و اقتدار و مرجعیت را در سنت نمی جویند ؛ بلکه در عوض ، جوامعی که در غرب سر بر می آورند خود را به میزان موفقیت هایشان در کشف و کاربرد شناخت علمی و افزایش امکانات بشر در تسلط بر جهان ( هم جهان طبیعی و هم انسانی ) محک می زنند . کالینیکوس در فصل پایانی کتاب خود می گوید : از آغاز ظهور مدرنیته سه گزینه در برابر انسان مدرن قرار می گیرد : پذیرش آگاهانه ی مدرنیته و لوازم آن ، نفی و انکار بنیادی آن و کوشش همه سویه برای دگرگونی و بازسازی انقلابی آن مطابق نیازهای انسان مدرن ، عقل محور و برابری خواه . امتیاز بزرگ کتاب در این است که گذشته از لحن زنده ، پرتپش و هیجان انگیز خود در باز تفسیر مدرنیته ، مدرنیسم و مدرنیزاسیون توانسته است چنان که باید و شاید این سه گزینه ی اساسی را بشکافد و هر یک از اندیشه وران مورد بحث را در چارچوب این مدل و به تناسب دوری یا نزدیکی این متفکران به این گزینه ها مورد وارسی قرار دهد . مترجم ، در قسمت یادداشت مترجم در مورد چگونگی پرداختن نویسنده به موضوعات چنین می گوید : کالینیکوس بررسی خود را از روشنگری می آغازد ، سپس به مونتسکیو ، آدام اسمیت و روشنگران اسکاتلندی ، هگل ، مارکس ، توکویل ، مستر ، گوبینو ، داروین ، اسپنسر ، کائوتسکی ، نیچه ، دورکم ، وبر ، زیمل ، فروید ، لوکاچ ، گرامشی ، هایدگر ، کینز ، هایک ، پارسونز ، مکتب فرانکفورت ، لوی استروس ، آلتوسر ، فوکو ، هابرماس و بوردیو می پردازد و سرانجام نیز در فصل پایانی ، وضع کنونی نظریه ی اجتماعی از جمله تحلیل “مدرنیته ی متأخر” اولریش بک و آنتونی گیدنز را به بررسی می گیرد . امتیاز دیگر کار کالینیکوس این است که برخلاف شیوه ی مرسوم چند دهه ی اخیر که با اوج گیری “مطالعات فرهنگی” و رواج “فرهنگ گرایی” ، اقتصاد سیاسی از کتاب های دانشگاهی در رشته های جامعه شناسی و نظریه ی اجتماعی تقریبا یکسر به کناری نهاده شده است ، کتاب حاضر ، به تعبیری ، فراخوانی دارد به بازگشت به بنیاد ها ، و در وهله ی نخست بنیادهای اقتصاد سیاسی .

سده ی هجدهم شاهد زایش مفهوم مدرنیته، و آغازگر عصری بود که مشرعیت خود را از آینده می گرفت و نه از گذشته. ایده ی مدرنیته از همان آغاز به بحث های بسیاری دامن زد. آلکس کالینیکوس در درآمدی تاریخی بر نظریه ی اجتماعی، پیوند نظریه ی اجتماعی با درونمایه های محوری فلسفه ی مدرن و تکوین اقتصاد سیاسی را نشان میدهد، و رویکردهای گوناگون نسبت به مدرنیته را از عصر روشنگری تا زمان ما بررسی می کند. از جمله نظریه پردازانی که در این کتاب از آن ها سخن رفته می توان از مونتسکیو، آدام اسمیت، هگل، مارکس، توکویل، مستر، گوبینو، داروین، اسپنسر، کائوتسکی، نیچه، دورکم، وبر، زیمل، فروید، لوکاچ، گرامشی، هایدگر، کینز، هایک، پارسونز، مکتب فرانکفورت، لویاستروس، آلتوسر، فوکو، هابرماس و بوردیو نام برد. در فصل پایانی کتاب، او از وضعیت نظریه ی اجتماعی سخن میگوید و به تحلیل “مدرنیته ی متأخر” در آثار اولریش بک و آنتونی گیدنز می پردازد.

 

دانلود  جلد یکم کتاب بصورت یکجا در یک فایل زیپ شده

کمک به فعالیت های گسترده تر از طریق خرید کتاب ها

لیست کتاب های قسمت فروش به مرور اضافه خواهند شد

لطفا با خرید کتاب های انتشارات آوای بوف از ما برای تولید و پخش کتاب های رایگان بیشتر حمایت کنید :

 

کتابهای  آوای بوف در گوگل پلی  AVAYEBUFGOOGLE
کتابهای  آوای بوف در گوگل پلی  

ــــــــــــ


amazon
خرید مجموعه کتاب های ما از سایت آمازون برای کمک به گسترش فعالیت ها

ــــــــــــ

Google-Play_New-Logos2_books-1

خرید مجموعه کتاب های ما از گوگل پلی  برای کمک به گسترش فعالیت ها

ــــــــــــ

lulu_logo_retina
خرید مجموعه کتاب های ما از سایت لولو برای کمک به گسترش فعالیت ها

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s