نمایشنامه دخمه نشینان |نویسنده : ف.الف| نشر آوای بوف

دخمه نشینان | شامل یک داستان کوتاه و یک نمایشنامه |نویسنده : ف.الف| نشر آوای بوف

(نام کتاب : #دخمه_نشینان

نویسنده : #ف_الف

ناشر : #آوای_بوف

سال انتشار : 1401

تعدادصفحات : 177 صفحه

امور فنی و انتشار: قاسم قره داغی

شابک :ISBN: 978-87-94295-06-2

کتاب_بوف 51

دسته بندی:

رمان #داستان #داستان_کوتاه #فیلمنامه

#کتاب_ممنوعه

این کتاب به زندانیان سیاسی وطن، چه آنهایی که غریبانه در سیاه چالهای رژیم جان باختند، چه آنهایی که روزگارانی از عمر گرانمایه خود را پشت میله ها سپری کردند و چه آنهایی که هنوز در بندند، تقدیم شده است.
مجموعه شامل یک داستان با نام خانه نشین و یک نمایشنامه با عنوان دخمه نشینان است که در ابتدای آن آمده است: این نمایشنامه یا در زمان حیات جمهوری اسلامی اجرا میشود، که پیش بینی وضع سران آن بعد از فروپاشی میبا شد و یا بعد از سر نگونی رژیم به نمایش در میاید که گوشه ای از شرایط زندگی سران جمهوری اسلامی را بعد از سقوط نشان میدهد.

نمایشنامه دخمه نشینان |نویسنده : ف.الف| نشر آوای بوف

این صفحه در حال تکمیل است…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s