مجموعه آثار دکتر رامین کامران

دکتر رامین کامران، فعالیت سیاسی را از انقلاب 1357 آغاز نمود ، با طرفداری از شاپور بختیار که وارث برحق و شجاع دکتر محمد مصدق بود و تنها مدافع دمکراسی لیبرال و لائيك . ظرف چهل سال گذشته هیچگاه از مبارزه کوتاهی نکرده است ، چه به شکل سازمانی و چه به صورت فردی . هدف ایشان ظرف تمامی این مدت ثابت بوده است : جایگزین کردن نظام اسلامی با نظامی دمكراتيك ، لیبرال و لائيك .

آخرین کتاب تولید شده از نویسنده درمجموعه آوای بوف:


یک ملت و دو قانون
رامین کامراننویسنده
شماره شابک
سیاسی ,تحلیلموضوع
نسیم راوی
ایران لیبرال نشر
133صفحهتعدادصفحات
2020تاریخ انتشار
دانلود فرمت PDFدانلود فرمت PDF
دانلود فرمت صوتی دانلود فرمت صوتی

یگانگی و جدایی لائیسیته در ایران فردا
رامین کامران نویسنده
سیاسی ,تحلیل موضوع
مینا درگاهی راوی
ایران لیبرال ناشر
145صفحه تعدادصفحات
2011 تاریخ انتشار
دانلود دانلود فرمت PDF
دانلود دانلود فرمت صوتی

لیست سایر کتاب های نویسنده: 

نام کتابدانلود فرمت PDFدانلود فرمت صوتیتوضیحات تصویر
1- براندازی ضدّ ولایت فقیهدانلود PDF دانلود(کتاب صوتی با صدای نویسنده)
2 – یگانگی و جدایی
لائیسیته در ایران فردا
دانلود PDF دانلودصفحه ویژه کتاب در سایت
3- انقلاب مجازی دانلود PDF دانلود  (در حال تولید)
4 – یادداشت های شهریور 1320 – گلشائیان – با مقدمه رامین کامران دانلود PDF دانلود  
5 – ایران و ایرانی بودن – جستاری درباره هویت ایرانی دانلود PDF
6- یک ملت و دو قانون دانلود PDF  دانلودصوتی صفحه ویژه کتاب در سایت
   
 
  
 
  
  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

One comment

  1. سلام و درود بی پایان به استاد فاخرمان رامین کامران
    درد جامعه استبداد زده ایران تنها وتنها با شخصیت هایی همچون استادکامران بهبود می یابد..
    دست وصورت نجیب شان را میبوسم.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s