دانلود کتاب صوتی و پی دی اف _ آهستگی _ میلان کوندرا

آهستگی کوندرا

آهستگی
نویسنده :  میلان کوندرا
مترجم : حمیده جاهد
.

این رمان یکی از قدرتمندترین آثار کوندرا چه از نظر فرم و چه از نظر محتواست . در این داستان که راوی اصلی خود کوندراست چنان دقتی در موشکافی و شرح و بیان عقاید فلسفی خود درباره انسان و رفتارهای آن بکار رفته که انسان چه تامل بکند و چه نکند از خواندنش لذت می برد. کوندرا ماهرترین فرد برای توضیح و روشن ساختن مفاهیم و اصطلاحات خاص ذهنی خود است و تعاریف جدید خود از مفاهیم را به مرور و با ابزار مختلف ارائه می دهد. دو اصطلاح که کوندرا در این کتاب در پی تلفیق و پیوند آنها با هم برمیآید مفهوم« آهستگی» و اصطلاح «رقاص» است. کوندرا با استفاده از طنز خاص گزنده خود این فلسفه دلپذیر را به آهستگی در ذهن مخاطبانش فرو می کند. به نظر من کوندرا پیش از این در بار هستی ریشه های رقاص شدن را در بحثی از حریم های شخصی و دستبرد به آنها بررسی کرده بود. جاییکه میلیونها دوربین وارد صحنه زندگی بشر میشوند همیشه شبحی از چشمهای کنجکاو وجود دارند که وسوسه رقص برای این کل مبهم یا جمعیت ناشناخته همواره وجود دارد. کوندرا با استفاده از طنز ایده دیگری را نیز بیان می کند. اینکه حقایق به برهنگی و عیانی طنز ( همچون دو یار برهنه در کنار استخر) وجود دارند و این انبوه توهمات ماست ( دانشمند چک و…) که راه را بر فهم این حقایق می بندد. حقایقی که رسوا و بی اعتنا وبه همین دلیل جذاب و ارزشمند هستند . همچون حکایت کشیدن موی ماشین نویس زن.
کوندرا در این حجم کم به شرح مسافرت خویش به قلعه ای افسانه ای می پردازد که به وی اجازه می دهد در این حین به تعریف قصه ای از قرن ۱۸ و نقد آن بپردازد که مکان وقوع آن همین قلعه(اکنون هتل) بوده است. و از سوی دیگر به بیان« خاطره- حکایت» وار ذهنیت یکی از آشنایان خویش می پردازد که به صورت مزیدی تقلبی برای قهرمان فلسفه آهستگی کوندرا یعنی یکی دیگر از آشنایان وی است: کسی که « رقاص بودن» را به عنوان کشفی از رفتارهای انسان این روزگار به اشکال مختلف بیان می کند. در ادامه شاگرد تصنعی این فرد را برای مدتی به نمایش می گذارد تا ما نیز به عنوان یکی از تماشاگران از دریچه دوربین کوندرا انسان این قرن را و شاید خود را به نحوی دیگر ببینیم. در نهایت هر دو قهرمان هر دو نمونه فریب خوردگی و حماقت را در برابر هم قرار میدهد. یکی از قرنی که اپیکور حتی در خصوصی ترین حوزه های زندگی حکم می راند و دیگری از قرنی که دوربینها حاکمان مطلقند و رقاصی تنها شغل مهم.

 

دانلود فایل پی دی اف کتاب آهستگی

دانلود فایل صوتی کتاب آهستگی 

 

85  avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s