کتاب صوتی و پی دی اف _ آنارکوسندیکالیسم _ رودلف روکر

Anarko_Sandikalism_www.Avayebuf.Wordpress.Com.jpg

آنارکوسندیکالیسم

نویسنده :  رودلف روکر
با مقدمه :  نوآم چامسکی

مترجم :  محمودرضا عبداللهی
موضوع : سندیکالیسم , آنارشیست‌ها , آنارشیسم
تعداد صفحه : 208
سال نشر : 1390
ناشر : نشر نقد افکار

کتاب حاضر که در طول جنگ داخلی اسپانیا به قلم «رودلف روکر» (1873ـ1958م) به نگارش در آمده، به معرفی ایدئولوژی انقلاب اجتماعی اسپانیا و نیز اندیشة آنارشیسم و تاریخ اولیة آناریشسم بین‌المللی اختصاص دارد. نویسنده در این نوشتار بیان می‌دارد که آنارشیست‌ها به جای نظام اقتصاد سرمایه‌داری، خواهان مجمعی آزاد، متشکل از همة نیروهای مولّد بر پایه کار مشترک هستند که هدف آن‌ها برآورده ساختن نیازهای ضروری تمامی اعضای جامعه می‌باشد. بدین ترتیب اندیشه‌های آنارشیستی با تأملی در گفتار بزرگانی چون: «لائوسته»، «گادوین»، «کالس استدنر» و… بررسی شده است. در ادامه ضمن پرداختن به نحوة نفوذ اندیشه‌های سوسیالیستی در جنبش‌های کارگری، چگونگی ایجاد سندیکالیسم انقلابی با معرفی پیشگامان آن و… مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقال اهداف آنارکونسدیکالیسم در تقابل مستقیم با سوسیالیسم سیاسی مطرح و وجه تمایز آن با دیگر احزاب کارگری مدرن بیان شده است. در پایان چگونگی گسترش این جنبش در اروپا شرح داده شده است.
چاپ آنارکوسندیکالیسم اثر رودولف راکر برای آنان که دل‌مشغول مسائلی چون آزادی و عدالت‌اند رویدادی بسیار مهم محسوب می‌شود. دیدگاه او دربرابر گرایش‌های غالب در اندیشه‌ی مدرن اجتماعی و سیاسی قرار می‌گیرد که انگیزه‌ی یاری به خود را از بین برده‌اند. این دیدگاه هنوز الهام‌بخش باقی مانده است و همچنان انگیزه‌ای استوار برای اندیشه و عمل سازنده‌ی ما محسوب می‌شود.

 

دانلود فایل صوتی کتاب آنارکوسندیکالیسم بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب  آنارکوسندیکالیسم  بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب  آنارکوسندیکالیسم بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب  آنارکوسندیکالیسم بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب  آنارکوسندیکالیسم بخش پنجم

 

85  avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s