کتاب صوتی و پی دی اف _ تاریخ تحول ضبط موسیقی درایران _ ساسان سپنتا

Tarikh_tahavol_zabt_mosighi_dar_iran_www.Avayebuf.Wordpress.Com.jpg

 

تاریخ تحول ضبط موسیقی درایران

نویسنده :  ساسان سپنتا

توضیحات: این کتاب گزارشی از تاریخ ضبط موسیقی در ایران در این کتاب به دیدار آزمایشگاههای پیشگامان فن ضبط صدا می رویم و با کوشش پیگیر مخترعان برای ضبط صدا روی یکی از نرم ترین ماده ها(موم) تا یکی از سخت ترین آنها(لوح فشرده)آشنا می شویم.

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تحول ضبط موسیقی درایران بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تحول ضبط موسیقی درایران  بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تحول ضبط موسیقی درایران بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تحول ضبط موسیقی درایران بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تحول ضبط موسیقی درایران بخش پنجم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تحول ضبط موسیقی درایران بخش ششم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تحول ضبط موسیقی درایران بخش هفتم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تحول ضبط موسیقی درایران بخش هشتم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تحول ضبط موسیقی درایران بخش نهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تحول ضبط موسیقی درایران بخش دهم

 

85  avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s