دانلود کتاب صوتی و نوشنتاری بازی آخر بانو اثر بلقیس سلیمانی

Bazii_Akhar_Banoo_www.Avayebuf.Wordpress.Com.jpg

 

بازی آخر بانو

نویسنده:  بلقیس سلیمانی

چاپ اول : آبان ماه سال ۱۳۸۵
چاپ پنجم : تابستان سال ۱۳۸۷
چاپ هفتم : زمستان سال ۱۳۸۹

تعداد صفحات: 292

داستان درباره چند شخصیت است که بیش از همه به گل بانو و سعید و آقای رهامی پرداخته می شود. ماجرای رمان از اول انقلاب، سال 60 به بعد شروع و تا امروز ادامه پیدا می کند. گل بانو، دخترک درس خوان و کتاب خوان ، او مدام رمان می خواند و کتاب هایی که از دست بلبشوی اول انقلاب و قلع و قمع ها نجات پیدا می کنند. حیدر، از اقوامش، خواهان اوست و دختر از او دوری می گزیند. اختر و امیر از نزدیکان گل بانو، اعدام می شوند و حکایت نبش قبر آن ها در داستان، حیرت انگیز است. در رمان به خوبی می توان تاریخ بعد از انقلاب، درگیری های عقیدتی، بگیر و ببندها، قلع و قمع ها، جنگ کردستان، جنگ با عراق، فرار نخبگان از ایران، فساد نسل اول انقلاب و رسیدن به خشونت و بیراهه رفتن … سعید، معلم شهری که در روستاست به همراه زنش نسا، زنی که بیست سال از او بزرگتر و جای مادرش است، وارد داستان می شوند. زن از سعید جدا می شود و معلم عاشق گل بانو… گل بانو مصلحتی با رهامی، مهندس انقلابی ازدواج می کند تا برایش بچه ای بیاورد ولی
رمان به خوبی با استفاده از اسلوب روایت اول شخص، رمان در هر فصل با روایت یکی از شخصیت ها پیش می رود، فصل اول از زبان گل بانو، فصل دوم از زبان سعید، فصل سوم از زبان گل، همان گل بانو، فصل چهارم از زبان آقای رهامی و … خواننده خود را با خود همراه می سازد .

” بازی آخر بانو” در آخر کتاب سعی می کند مثلا از دام خطی نویسی و شیوه کلاسیک، دوری بگزیند و خواننده را با رمانی با شیوه ای کاملا مدرن روبه رو کند .

 

دانلود فایل PDF پی دی اف کتاب بازی آخر بانو

 

 

دانلود فایل صوتی کتاب بازی آخر بانو بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب بازی آخر بانو بخش دوم

 

 

85  avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s