دانلود کتاب صوتی و پی دی اف PDF آنارشیسم اثر کالین وارد

 

photo_2017-10-30_01-57-41.jpg

 

آنارشیسم

نویسنده :  کالین وارد

مترجم : محمودرضا عبداللهی
ناشر: افکار
سال انتشار: ۱۳۸۸
دسته‌بندی: علوم اجتماعی و سیاسی
تعداد صفحات : ۱۷۶

 

جامعه شناسی مکتب ها
آنارشیسم نامی است که به مسلک یا عقیده ای درباره زندگی یا شیوه اداره امور می دهیم که مطابق آن جامعه بدون دولت تصور می شود، در چنین جامعه ای سازگاری از راه تسلیم شدن به قانون یا فرمابرداری از قدرت حاکم به دست نمی آید. بلکه از طریق توافق آزادی حاصل می شود که گروه های مختلف با یکدیگر منعقد می کنند.
است که با وجود شکست تاریخی، همواره در ظاهری نو یا در کشوری جدید دوباره سربرآورده است، به گونه ای که مدام باید در رویدادنگاری آن فصلی تازه گشود، یا به گستره ی آن جنبه ای دیگر افزود. او در این کتاب علاوه بر نشان دادن آنارشیسم در متن تاریخ سیاسی خود، بر جنبه های اجتماعی و فرهنگی این مکتب فکری تاکید میکند .

 

 

دانلود فایل صوتی کتاب آنارشیسم  بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب  آنارشیسم بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب آنارشیسم  بخش سوم

دنلود فایل صوتی کتاب  آنارشیسم بخش چهام

دانلود فایل صوتی کتاب  آنارشیسم بخش پنجم

دانلود فایل صوتی کتاب آنارشیسم  بخش ششم

 

 

 

85  avaye-buf-telegram

 

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s